27 oktober 2021

Mikrosegmentering i praktiken

Nätverkssegmentering blir ofta tunga och svåra projekt som sällan når i mål. Det är komplext att segmentera en befintlig produktionsmiljö med betydande risker att orsaka produktionsstörningar. Samtidigt är de flesta experter eniga om att segmentering är en av de viktigaste preventiva säkerhetsåtgärder som står till buds idag. Vi visar hands-on hur vi genomför en implementation av mikrosegmentering i en miljö på ett snabbt, enkelt och driftsäkert sätt med Illumio. Från installation, visibilitet, workflow, policy, till enforcement. Slutresultatet ger oss en nivå där vi har full insyn och kontroll på trafiken inom servermiljön.

0

dagar

0

timmar

0

minuter

0

sekunder

Webinar
27 oktober 2021
08:30 - 09:15
Contact by mail