Contact by mail

När och var

Datum 22 april 2020

Tid 11:00 - 12:00

Plats

Spara datumet

Live demo av “Breach & Attack Simulation” - Picus Security
Vi demonstrerar hur intrångs- och attacksimulering av brandvägg och klientskydd inte bara verifierar säkerhetsnivå, utan framförallt möjliggör konkreta förbättringar. Vi presenterar och visar lösningen från Picus Security hur attacksimulering mot en IT-miljö kan samverka med befintliga produkter och lösningar för säkerhet.


Live demo av “Breach & Attack Simulation” – Picus Security - 22 april 2020

Anmäl dig