Contact by mail

När och var

Datum 3 - 4 maj 2022

Tid 10:00 - 15:00

Plats Posthuset, Vasagatan 28, Stockholm

Spara datumet

KommITS - Digitaliseringsdagarna 2022
NetNordic kommer att vara med som utställare och som talare på året KommITS – Digitaliseringsdagarna den 3-4 maj i Stockholm. Temat för årets konferens är ”Hackad”, inspirerat av SVT´s programserie, där fyra hackare får i uppdrag att ta sig in och ta över företag och privatpersoners konton och nätverk. Ämnet blev ju än mer aktuellt efter IT-attacken på Kalix kommun. Ett uppvaknade för många kommuner att IT-säkerheten måste förstärkas.


KommITS – Digitaliseringsdagarna 2022 - 3 - 4 maj 2022

Anmäl dig