17 november 2021

Kan morgondagens nätverk klara sig utan Artificiell Intelligens (AI)?

Vi vill visa hur Artificiell Intelligens kan hjälpa och underlätta drift samt säkra kvalité och prestanda av ert nätverk, vilket ger er nöjdare användare oavsett hur de är uppkopplade.

Vi kommer att demonstrera och förklara hur Artificiell Intelligens identifierar och löser nätverk- och applikationsproblem per automatik, därmed eliminera repetitiva felsökningsarbete.

Webinariet vänder sig till dig som arbetar inom drift av nät och nätverksägare där ni möter ökade krav på tillgänglighet med samma eller färre resurser.

0

dagar

0

timmar

0

minuter

0

sekunder

17 november 2021
08:30 - 09:30
Contact by mail