Contact by mail

När och var

Datum 8 juni 2021

Tid 08:30 - 09:15

Plats Webinar

Spara datumet

Få en holistisk bild över din IT-miljö och du kan korrelera från alla typer av datakällor
Med Elastic Security kan du lösa utmaningar på komplexa och mångfacetterade IT-säkerhetsproblem. Du får en holistisk bild över din miljö och kan korrelera från alla typer av datakällor, samt med integrationen Elastic och Palo Alto Cortex skapar du möjligheten även för orkestrering. Lär dig mer på webinaret den 8 juni: (1) Att hålla en tillräcklig nivå av insikt över miljöer för att skapa visibilitet. (2) Ha fokus på att identifiera problem och incidenter med hög prioritet. (3) Åtgärda de högst prioriterade problemen och incidenterna snabbt i en skalbar-miljö som kan växa över tid både tekniskt och kostnadseffektivt.


Få en holistisk bild över din IT-miljö och du kan korrelera från alla typer av datakällor - 8 juni 2021

Anmäl dig