12 september 2024

Digital beredskap: Cybersäkerhetsåtgärder och molntjänster i krisens tid

Vi har nöjet att bjuda in er till en viktig konferens specifikt anpassad för myndigheter, regioner och kommuner. Med dagens geopolitiska läge och ökande cyberhot är det viktigare än någonsin att vidta robusta säkerhetsåtgärder och dra nytta av molnteknologier. Vi kommer att ge en omfattande översikt över de senaste strategierna och lösningarna för att säkerställa digital säkerhet och effektivitet i krissituationer, samt hur dessa kan implementeras för att skydda kritisk data och säkerställa kontinuitet i offentlig verksamhet.

0

dagar

0

timmar

0

minuter

0

sekunder

NetNordic, Råsundavägen 4, entréplan, Solna
12 september 2024
10:00 - 14:00

NetNordic kommer att ge en omfattande översikt över de senaste strategierna och lösningarna för att säkerställa digital säkerhet och effektivitet i krissituationer, samt hur dessa kan implementeras för att skydda kritisk data och säkerställa kontinuitet i offentlig verksamhet.

Under konferensen kommer vi att fördjupa oss i tre domäner:

  • Cybersäkerhet med helhetsgrepp, genom ”Security in Depth” och ”Zero Trust”
    Vi kommer att belysa vikten av ett holistiskt angreppssätt på cybersäkerhet för offentlig sektor, där ”Zero Trust”-modellen spelar en central roll. Deltagarna kommer få lära sig de fem fundamentala stegen i att implementera ”Zero Trust”. Denna metodik kommer även att hjälpa offentliga verksamheter att svara upp mot NIS2-direktivets krav, vilket vi exemplifierar under sessionen.
  • Betydelsen av ett Security Operations Center (SOC) och effektiva kravställningar
    Vi kommer att diskutera vikten av att etablera och driva ett Security Operations Center (SOC) för offentlig sektor för att effektivt övervaka och hantera säkerhetshot i realtid. SOC fungerar som en central nerv för offentliga verksamheters cybersäkerhetsinsatser, vilket möjliggör snabb upptäckt och respons på hot. Detta är ett eftersatt område i många offentliga verksamheter. Under denna session kommer vi att utforska de nyckelkrav och specifikationer som är avgörande för att ett SOC ska fungera optimalt, inklusive personalens kompetens, tekniska verktyg och processer. Deltagarna kommer att få insikt i hur man ställer rätt krav och implementerar bästa praxis för att säkerställa en stark och responsiv säkerhetsstruktur.
  • Molntjänster: Säkerhet och effektivitet för Offentlig Sektor
    Vi kommer att diskutera strategier för att skydda kritisk data och säkerställa IT-leveranser under krissituationer, inspirerade av hur molntjänster använts under pågående konflikter och Ukraina-kriget. Dessa diskussioner kommer att belysa hur molnbaserade lösningar kan stärka den digitala beredskapen och säkerheten inom offentlig sektor. Vi utforskar konkreta exempel och framgångsrika metoder som ger deltagarna insikt i hur molntjänster kan användas för att bygga en robust och resilient digital infrastruktur.

Under lunchen, som är en arbetslunch, ges möjlighet till nätverkande och rundabordssamtal.

Contact by mail