Contact by mail
31 mars 2022

CyberTalk 60 Minutes

På samma sätt som AI används i finansiella tjänster för att upptäcka bedrägerier, används teknologin idag för att motverka cyberbrottslighet genom att identifiera beteendemönster som tyder på att något onormalt pågår. Tyvärr är cyberkriminella också medvetna om fördelarna med AI, och nya hot dyker upp som tillämpar tekniker med maskininlärning för effektiva Cyberangrepp. Detta gör AI ännu viktigare – eftersom det är det *enda* hoppet att motverka AI-drivna cyberattacker! Forskning påvisar att två tredjedelar av företagen nu tror att AI är nödvändigt för att identifiera och motverka kritiska cybersäkerhetshot, och nästan tre fjärdedelar av företagen använder eller testar AI för detta ändamål. Hur påverkar det oss? Vad är nästa drag?

0

dagar

0

timmar

0

minuter

0

sekunder

31 mars 2022
10:00 - 11:00

Lyssna till videon –  där Göran Walles berättar om vad han kommer att prata med sina gäster om.

> SE PROGRAMINNEHÅLL FÖR AVSNITT 1

 

Det första avsnittet av ”CyberTalk 60 Minutes” är sponsrad av:

Ingen kunde ha förutspått de enorma utmaningar vi fick uppleva under Cyberåret 2021. Rekordantal av ransomware-attacker; en svensk kommun som öppet gick ut och berättade om sin pågående attack; matvaruaffärer som tvingades hålla stängt; företag som stängde ner produktion till diskussioner om statssponsrade cyberangrepp. Till råga på allt avslutades året med upptäckten av den allvarliga sårbarheten Log4j.

Debatten i media var oftast reaktiv och handlade mestadels om huruvida man skall betala lösen eller inte och när verksamheterna kunde komma igång igen.

Många ställde sig frågande till varför det inte ifrågasattes och diskuterade mer utförligt hur oskyddade kommuner och företag verkligen är, och hur man skall undgå att drabbas från första början. Många verksamheter ställde sig frågan, kan detta hända oss och hur kan vi skydda oss bättre?

Att förutse Cyberåret 2022 är svårt, men det finns flertalet ”lessons learned” som vi bär med oss. En Cyberstrategi har aldrig varit så viktig som nu. Vi spelar mot smarta och outtröttliga angripare. Vad är nästa drag?

I en serie direktsänd webb-TV vi kallar NetNordic ”CyberTalk 60 Minutes” bottnar vi i strategiskt viktiga ämnen inom Cybersäkerhet i ett effektivt och lärande format. Vårt första avsnitt handlar om Artificiell Intelligens.

Avsnitt 1 (31 mars 2022, kl 10-11):

Kapprustningen genom Artificiell Intelligens kräver nya skyddsinsatser, då även cyberkriminella har upptäckt fördelarna med AI. Hur påverkar det oss? Vad är nästa drag?

På samma sätt som AI används i finansiella tjänster för att upptäcka bedrägerier, används teknologin idag för att motverka cyberbrottslighet genom att identifiera beteendemönster som tyder på att något onormalt pågår. Tyvärr är cyberkriminella också medvetna om fördelarna med AI, och nya hot dyker upp som tillämpar tekniker med maskininlärning för effektiva Cyberangrepp. Detta gör AI ännu viktigare – eftersom det är det *enda* hoppet att motverka AI-drivna cyberattacker! Forskning påvisar att två tredjedelar av företagen nu tror att AI är nödvändigt för att identifiera och motverka kritiska cybersäkerhetshot, och nästan tre fjärdedelar av företagen använder eller testar AI för detta ändamål. Hur påverkar det oss? Vad är nästa drag?