Contact by mail

SD-WAN (Software-Defined WAN) på riktigt

WAN-optimering ger möjlighet att säkerställa åtkomsten till företagets affärskritiska applikationer och molntjänster. Kontakta oss så berättar vi mer!

Tillgängliga, stabila och
snabba anslutningar

Ta din SD-WAN tjänsteplattform ut till molnet. Vi ger er möjlighet till WAN-optimering, samtidigt som man kan utöka åtkomsten till företagets affärskritiska applikationer och molntjänster.

På ett enkelt sätt kan man även rulla ut nya tjänster i sitt WAN utan installationskrav på kontoren. Moderna företagsnät behöver leverera tillgängliga, stabila och snabba anslutningar till användarna. Arkitekten kräver flexibilitet och enkelhet i dess upp- och utbyggnad.

Från ett driftperspektiv önskas ofta enkel men kraftfull management med insyn och rapportering. Från ett säkerhetsperspektiv krävs integrationer för 802.1x och säkerhetsautomation.

Vi kan hjälpa er att installera tillgängligt, stabilt och snabbt SD-WAN nätverk. Det kan inte bli enklare!

Kontakta oss genom att fylla i kontaktformuläret längst ner.

SD-WAN_2

Optimerad bandbredd

Vårt SD-WAN använder Cloud Gateways placerade i samtliga större datacenter världen över. Dessa Cloud Gateways hjälper dig att optimera åtkomsten från dina kontor till SaaS- och molntjänster såsom Office 365 och Amazon AWS.

Optimeringen låter dina användare utnyttja tillgänglig bandbredd bättre genom applikationsbaserad QoS och korrigerar för störningar i videokonferenser. Som en av få SD-WAN-leverantörer låter Velocloud dig kommunicera direkt mellan kontoren med samma optimering som mot molntjänster.

Placerad i molnet

Lösningen hanteras helt och hållet genom en webtjänst, placerad i molnet. Det enda som placeras i din egen miljö är din gateway. Du kan köpa det som en prenumerationstjänst. Under löpande avtalstid går det också mycket enkelt att bygga ut med fler kontor eller uppgradera befintliga kontors bandbredd.

All konfiguration hanteras i mallar vilket gör det enkelt att rulla ut en likvärdig miljö på samtliga kontor. När du skickar ut en ny hårdvara så är den förinställd så att dina användare på plats enbart behöver koppla in den och så är de igång på två minuter.

Strategiska partners

Extreme Networks logo Juniper Networks logo Arista Networks logo