Contact by mail

Optiska nätverk med robust fiberinfrastruktur som får samhället att fungera

NetNordic kan med hjälp av fiberoptik effektivisera ert företagsnätverk!

Vi skapar säkra och snabba optiska nätverk

Varför byggs det optiska nätverk? Jo, för fiberinfrastruktur har blivit en vital del i transporten av de stora datamängderna som vi ser idag.

Att bygga ett optiskt lager med våglängdsmultiplexerings-teknologi (Dense Wavelength Division Multiplexing – DWDM) är ett kostnadseffektivt sätt att utnyttja fiberinfrastrukturen maximalt.

Detta eftersom att ett fiberpar kan bära upp till 96 kanaler och varje kanal kan bära upp 200Gbps i kapacitet. NetNordic kan med hjälp av fiberoptik effektivisera ert företagsnätverk.

Kontakta oss, så berättar vi mer om hur vi på NetNordic kan hjälpa er med att designa och implementera ett DWDM-nätverk hos er!

Optiska nätverk_web

Dense Wavelength Division Multiplexing

En design av ett DWDM-nätverk kan te sig på många olika sätt. Första frågan är om våglängder skall kunna etableras utan att man fysiskt förbereder på site. I en Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer (ROADM) lösning kan våglängder sättas upp utan att man fysiskt behöver koppla samman dessa på site, vilket är fallet i en Fixed Optical Add-Drop multiplexer (FOADM) lösning. Avgörandet att välja ROADM eller FOADM ligger oftast i viktningen pris och flexibilitet. En FOADM design kräver att varje våglängd som ska kopplas upp sker manuellt. Att man på site sammankopplar fiber för framföring av våglängden. ROADM design görs detta i mjukvara och fjärrmässigt. FOADM har initialt lägre pris i jämförelse med ROADM.

/svg>

Våra IT-projektledare

NetNordic har kompetensen för dessa verktyg och hjälper våra kunder med allt från den initiala designen till den slutliga utrullningen av hela nätverket.

Bland våra kompetenser har vi bland annat projektledare, affärsstöd (både tekniskt och kommersiell), samt transmissions-tekniker och experter inom lager/logistik.

Lång erfarenhet av optiska nätverk

NetNordic har lång erfarenhet av att designa och implementera optiska nät. Såväl större, nationella nätverk, som mindre Metro-baserade optiska transportnät. I en design för ett DWDM-nätverk görs en emulering i ett optiskt planerings-verktyg med ingångsvärden som fiber-dämpningsvärden och avstånd per fibersegment. Det är av största vikt att värdena som ges till verktyget stämmer med verkligheten så mycket det går.

Ur verktyget kommer sedan en designlösning med ingående komponenter och optiska förutsättningar som sedan beställningar och implementation utgår ifrån.

Strategiska partners

Juniper Networks logo Nokia Networks logo Arista Networks logo