Contact by mail

Videokonferens – Ta ditt möte precis där du är!

Videokonferens behöver inte vara komplicerat eller kostsamt! Samtala med fler, på kortare tid.

Skapa enkla möten
med videokonferens

Fysiska möten hjälper naturligtvis till att skapa en nära kontakt med kunder. Men efter att kundrelationen är etablerad kan de flesta möten istället hållas via video.

Med videomöten kan du fånga upp kroppsspråk och ansiktsuttryck som du inte får från ljudsamtal. Videomöten tenderar till att både vara kortare och mer effektiva än fysiska möten. För att inte tala om att du minskar den där restiden som äter upp värdefull säljtid.

Detta är självklara fördelar som leder till ökad produktivitet och snabbare beslutsfattande. Kontakta oss så berättar vi mer om hur ni kan arbeta med videokonferens.

Videokonferens_web

Användaren

 • Enkelt
 • Bra användarupplevelse
 • Bra ljud och bildkvalitet
 • Integrerat arbetsflöde

Administratören

 • Bra integration
 • Förenklad administration
 • Mjukvaruuppdateringar
 • Notifikation vid fel

Företaget

 • Lägst TCO i branschen
 • Snabb ROI
 • Högre produktivitet
 • Tillgänglig för alla
 • Miljövänligt

Kostnadseffektivt och skapa flera fördelar för alla

Genom att använda Polycoms videokonferensplattform, kombinerat med Microsoft och Skype-teknik, uppnås den lägsta TCO i branschen.

Du får en snabb avkastning på investeringar, liksom förbättrat utnyttjande av befintlig infrastruktur. Hanteringen av tidigare kända systemen blir enklare, och ni minskar era totala kostnader.

Videokommunikation från NetNordic integreras sömlöst med befintliga Office-arbetsflöden, switchboard, fasta, Sharepoint och mobila enheter.

Förutom ett bra arbetsflöde finns det fördelar för både användare, företag och administration.

Videokonferens_web_3

Skärmdelning

Att förklara en process eller gå igenom ett problem utan att kunna peka och visa är ofta svårt och tidskrävande. Genom att enkelt kunna dela din skärm med kunder blir det lättare att hjälpa era kunder. Vi kan hjälpa er att utveckla en skräddarsydd videokonferenslösning.

Håll effektiva möten med NetNordic Videokonferens:

 • 94% effektivare möten
 • 87% snabbare beslut
 • 87% reducerade reskostnader