Contact by mail

Hybridmoln – din kombination av privat- och publikt moln

Vi hjälper ditt företag att ta kontroll över er moln- och IT-strategi. Där du har makten att själv bestämma var, när och hur du kommer att använda molnet för att utveckla din verksamhet. Du kan skala upp och ner beroende på var marknaden tar dig. Som resultat får du alla fördelar med molnet och din lokala IT, inklusive agilitet, säkerhet, bättre prestanda, olika anslutningsmöjligheter och flexibilitet.


Privat, publikt, hybrid? Vilken molnlösning borde du egentligen välja?

Molntjänster handlar om att skapa värde, och för att du ska få ut det mesta av investeringen är det viktigt att du regelbundet utvärderar lösningen du har idag, huruvida den tillmötesgår de behov som finns och därefter väljer det som passar din organisation bäst.

Privata moln: En privat molnlösning är ett privat nätverk som inte går att nå utanför organisationen. Privata moln används ofta av företag som behöver extra mycket kontroll kring deras IT-miljö (så som finansiella institutioner, offentlig verksamhet och andra organisationer).

Publika moln: IT tjänster som underhålls och hostas av en extern partner, exempelvis Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) och Google Cloud. Fördelarna med publika moln är många, bland annat tack vare den enorma valmöjligheten när det kommer till lösningar och resurser för att tillmötesgå komplexa organisationers behov.

Hybrida moln: En molnlösning som använder både privata och publika moln. Används med fördel av organisationer som har behov eller krav av att ha viss data on-prem, men som vill kunna dra fördelarna av offentliga moln för de andra arbetsflödena.

Hybridmoln, Publika moln, privata moln

Vilka är fördelarna med hybridmoln?

Oavsett vilken definition av hybridmoln du använder är fördelarna samma: När behovet av beräkningar och databehandling ökar bortom ett lokalt datacenters kapacitet kan företag använda molnet för att snabbt skala upp eller ned kapaciteten för att hantera den höga kapaciteten. Det gör det också möjligt för företag att undvika den tid och kostnad som krävs för att köpa, installera och underhålla nya servrar som de kanske inte alltid behöver.

Finns det problem med regelverk vid användning av en hybridmolnmodell?

För branscher som arbetar med mycket känsliga data, till exempel bank, ekonomi, myndigheter och sjukvård, kan hybridmoln vara det bästa molnalternativet. Vissa reglerade branscher kräver till exempel att vissa typer av data lagras lokalt samtidigt som mindre känsliga data tillåts att lagras i molnet. I den här typen av hybridmolnarkitektur får organisationer flexibiliteten med det offentliga molnet för mindre reglerade databehandlingsuppgifter, samtidigt som de uppfyller sina branschkrav.

Finns det säkerhetsproblem med hybridmolninfrastrukturen?

Organisationer som använder en hybridmolnplattform kan använda många av de säkerhetsåtgärder som de använder i den befintliga lokala infrastrukturen – däribland SIEM-funktioner (säkerhetsinformation och händelsehantering). Vissa organisationer anser i själva verket att hybridsäkerhet i molnet är överlägsen deras lokala datacenter på grund av funktioner som alltid är uppdaterade, automatisk dataredundans, hög tillgänglighet, haveriberedskap och cybersäkerhetsfunktioner.

Strategiska partners

Inom hybridmoln samarbetar NetNordic med Nutanix, Cohesity & Rubrik

Nutanix logo Cohesity logo