Contact by mail

Smarta och mjukvarudefinierade datacenter

Smarta företag blir effektivare med Smarta Datacenter. IT och IT-infrastruktur är avgörande för företag, men samtidigt kan det också vara komplext, resurs- och kompetenskrävande. Låt oss vara ”smarta” tillsammans.

Traditionell infrastruktur för datacenter håller inte längre måttet – framtiden är ett hyperkonvergerat.”

Johan Tungström, Datacenter, NetNordic
Smarta datacenter

Många företag som växer saknar en långsiktig övergripande plan för sin IT-infrastruktur. Resultatet blir en röra bestående av ett eget datacenter, en blandning mellan dedikerade nätverksförbindelser och publika internetanslutningar till privata och publika molntjänster. Medan gamla applikationer ligger kvar på de egna servrarna hamnar nya applikationer på molnbaserade SaaS-plattformar. Detta skapar en fragmenterad IT-infrastruktur som både är sårbar och långsam. I takt med att allt större datamängder skapas och ska flyttas mellan olika applikationer, kommer fördröjning att uppstå som kan påverka ett företags affärsmöjligheter.

I dag ska IT-infrastrukturen vara en möjliggörare istället för en ständig huvudvärk. Att flytta allt till molnet är en lösning – men som också kan bli dyr och kräva många mantimmar för att orkestrera. Dessutom kan det finnas en begränsad skalbarhet i en molnlösning.

En bättre lösning är smarta datacenter

Smarta datacenter kan leverera mer funktion till ett lägre pris. Hjärtat är mjukvaruplattformen som binder ihop såväl publika- och privata molnsystem som distribuerade molnlösningar. Detta kallas för hyperkonvergering och är en lösning som minskar komplexiteten i datacentret.

Genom att virtualisera och förenkla ett datacenter kan ett företag få betydande konkurrensfördelar och mycket lägre driftskostnad. Med väldigt få resurser kan man hantera väldigt stora miljöer.