Segmentering förbättrar cyberskyddet

I den digitala världen behöver man dela upp sin infrastruktur i sektioner, eller segment, för att inte riskera att drabbas av ett totalt haveri som en konsekvens av ett cyberangrepp. Men hur gör man det?

Nätverks-, mikro- eller nanosegmentering?

Sedan Titanic har passagerarfartyg vattentäta skott. Ett antal av fartygens sektioner skiljs från varandra av skott och särskilda vattentäta dörrar. Om det strömmar in vatten genom skrovet måste de dörrarna vara stängda för att inte hela färjan ska vattenfyllas och kantra. I den digitala världen behöver man också bygga och dela upp sin miljö i sektioner, eller segment, för att inte riskera att drabbas av ett totalt haveri som en konsekvens av ett angrepp.

Dagligen rapporteras det om verksamheter som faller offer för cyberattacker som orsakat produktionsstopp. Flera av dessa hade aldrig skett om segmentering av de drabbade miljöerna funnits på plats. Segmentering förbättrar cyberskyddet genom att begränsa hur långt och omfattande en attack kan spridas. Som ett exempel kan segmentering begränsa utbrott av skadlig kod till en mindre del av miljön, utan att system i andra delar av miljön påverkas.

Segmentering på rätt nivå

En hacker som lyckats erhålla fotfäste i ett system, förhindras att hoppa vidare och angripa andra system, om de genom segmentering isolerats från varandra. Utmaningen med segmentering av digitala miljöer är att börja på rätt nivå och omfattning. Införa lösningar som inte orsaka driftstörningar samt säkerställa flexibel hantering och administration i en ofta föränderlig IT-miljö.

Segmentering på rätt nivå
är nyckeln till effektiva skydd

På NetNordic hjälper vi våra kunder att segmentera på olika nivåer i nätverket, mellan virtuella servrar (=mikrosegmentering) och/eller på applikationsnivå (=nanosegmentering). Syftet är att effektivt minska angreppsyta och sannolikheten att drabbas av kostsamma produktionsavbrott orsakade av Cyberattacker. Vi hjälper våra kunder att utarbeta en segmenteringsstrategi på rätt nivå, med våra ytterst selektivt utvalda teknologier. NetNordic säkrar helheten från design och implementation till lösningens kontinuerliga förvaltning.

Segmentering med eller utan - ubåt bild

Varför särkoppla segmenteringen
från nätverket?

Strategiska partners

Inom segmentering samarbetar NetNordic med Palo Alto Networks och Illumio.

Kontakta oss!

Ring oss gärna direkt på vårt telefonnummer +46 8 555 068 00, skicka oss ett mail sales.se@netnordic.com, eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss! Tack!

Contact by mail