Security Training

Kurser, workshops eller föreläsningar? 

Vi erbjuder säkerhetsutbildning och skräddarsydda kurser inom cybersäkerhet. Stärk er motstångskraft mot cyberhot genom kunskap.  

Säkerhetsutbildning för verksamhetens slutanvändare 

Många organisationer saknar säkerhetsutbildning för hur man skall “jobba säkert” i digitala verktyg samt vad ett generellt säkerhetstänkande på arbetsplatsen egentligen innebär.    

Införandet av säkerhetsfunktioner i digitala tjänster kommer inte att vara till någon större nytta om de anställda inte vet hur de ska använda dem effektivt och proaktivt.  

NetNordic har sett vikten av att utbilda slutanvändare i digitala verktyg och därför erbjuder vi skräddarsydda säkerhetsutbildningar för de applikationer och system. På så sätt ser vi till att era slutanvändare faktiskt använder de tjänster som tillhandahålls på ett korrekt och effektivt sätt.  

Vi anordnar utbildningar, workshops och seminarier antingen i våra egna lokaler eller, om du föredrar det, närmare dig och dina egna anställda! Våra ämnen omfattar allt från produktspecifik utbildning till skräddarsydda lösningar för dig, dataskyddsrisker och hur man övervinner dem samt GDPR.  

Berätta om dina behov så ordnar vi rätt säkerhetsutbildning för dig. Vår expertis och vårt lösningsorienterade tillvägagångssätt har fått beröm och vi är ofta efterfrågad talare vid olika evenemang.  

Pionjär inom dataskydd – bekanta dig med GDPR 

Vi utbildar företag, dataskyddsombud och organisationer för att förbereda sig för GDPR. Vårt lösningsorienterade och tydliga tillvägagångssätt har också fått mycket beröm i våra datasäkerhetsutbildningar.   

Efterlever vi GDPR?  

En förhandsvisning av vad vår GDPR-utbildning innehåller och hur du förbereder dig för den. I vår grundutbildning behandlas följande teman för integritetspolicy:  

  • Vilka viktiga termer och definitioner införs i lagen?  
  • Vilka uppgifter får samlas in i olika register?  
  • Vilka är de registrerades rättigheter och hur förbereder man sig för dem?  
  • Skyldighet att anmäla och upptäcka säkerhetsavvikelser.  
  • Vilka är de registeransvarigas ansvar och skyldigheter?  
  • Dataskyddsombud – när och varför?  

Workshops om dataskyddsförordningen  

Vår fokus riktas också mot GPDR-identitetshantering. Vi kan ordna workshops för din personal eller för din organisations ledning, där du omedelbart kan sätta igång med praktiska åtgärder.  

Kontakta oss!

Ring oss gärna direkt på vårt telefonnummer +46 8 555 068 00, skicka oss ett mail sales.se@netnordic.com, eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss! Tack!

Contact by mail