Contact by mail

Security Testing Services

Utmana er själva, ta reda på hur motståndskraftig organisationens IT-miljö är mot aktuella cyberangrepp.

Säkra upp IT-miljön och dess applikationer 

Att identifiera informations- och säkerhetsrisker är kritiskt för alla verksamheter. I takt med att organisationens IT-miljö växer eller förändras krävs kontroller och tekniska tester för att säkerställa att miljön är härdad och skyddad mot aktuella cyberattacker och angrepp. Personuppgiftstillämpningar, datanätverkens struktur och affärskritiska system spelar en nyckelroll för företagets affärskontinuitet.  

Ett externt perspektiv genom säkerhetstester och analyser  är ett effektivt sätt att ta reda på var riskerna och sårbarheterna finns.    

Security Testing-Web-2

Security Testing Services av applikationssäkerhet  

Vi erbjuder våra kunder säkerhetstesttjänster och olika informationssäkerhetsanalyser för alla typer av mjukvaror och IT-tjänster. Vi använder verktyg med öppen källkod, kommersiella verktyg och manuella insatser i vårt testarbete för att hitta och bedöma säkerhetsbrister. Kombinationen av våra erfarna säkerhetsexperter, rustade med rätt verktyg, möjliggör att sårbarheter och brister i kundens digitala miljö kan åtgärdas innan de exploateras och skada sker.  

Säkerhetsanalys av nätverket   

När det gäller dataskydd och informationssäkerhet är det viktigt att hela IT-miljön hanteras och att potentiella hot identifieras och åtgärdas. Det gamla talesättet att “en kedja är inte starkare än dess svagaste länk” gäller även för informationssystem. Genom att analysera och testa företagets nätverk kan svaga system och sårbara komponenter identifieras och åtgärdas.   

Slutprodukten är en konkretiserad åtgärdslista 

Som ett resultat av våra säkerhetstester med tillhörande analyser och bedömningar skriver vi en rapport med ett uttalande om “säkerhetsnivån” för de testade objekten. För problem som upptäckts ges även konkreta åtgärdsförslag, vid behov hjälper vi naturligtvis också till att korrigera och eliminera identifierade sårbarheter.