Contact by mail

Security Consulting Services

Våra säkerhetsexpeter har omfattande erfarenhet med bransch-unik “best practice” i att implementera säkerhetslösningar i nätverket, datacentret och molnet.

Vi hjälper till med allt från konsulttjänster inom IT-säkerhet till omfattande projektledning!

Att implementera och upprätthålla önskad IT-säkerhetsnivå är inte lätt. Informations- och IT-säkerhetens komplexitet kräver resurser med djup kunskap och erfaranhet. Hotlandskapet förändras dessutom kontinuerligt vilket även påverkar kravbilden på IT-skydd. NetNordic har säkerhetsexperter som kan hjälpa till! 

Dagens mest uppskattade säkerhetsexperter har djupa kunskaper inom flertalet säkerhetsteknologier med god förmåga att styra, dokumentera och förklara arbetet utifrån ett verksamhetsperspektiv.  

Våra säkerhetsexpeter har omfattande erfarenhet med bransch-unik “best practice” i att implementera säkerhetslösningar i nätverket, datacentret och molnet. Vi hjälper till att från kundens behov och krav implementera bl.a:  brandväggar, nät/server/applikationssegmentering, säkerhetskopiering, SD-WAN och Secure Access Service Edge (SASE).  

Konsulttjänster inom säkerhetsförvaltning  

Hur ser IT-säkerhetsstatusen i organisationen ut med tillhörande verksamhetsrisker? Har verksamheten en aktuell säkerhetspolicy eller behöver den uppgraderas? Hur kan cybersäkerhet bli en integrerad del av verksamheten och dess processer? Vi är tillgängliga för kortare konsultationer och större projekt.  

Dedicerade Cybersäkerhetsresurs 

Från djupgående riskanalyser till cybersäkerhetsanalyser. NetNordic kan utse dedicerade experter för nära samarbete inom säkerhets-utveckling och -förvaltning av verksamhetens digitalisering. Arbetsmodellen möjliggör kompetensöverföring och förbättrar organisationens säkerhetskultur. 

Sakkunnig projektledning 

Vi vet att kunskapsorienterad och ansvarsfull projektledning spelar en avgörande roll för budget, slutresultat och måluppfyllnad av ett projekt. IT-säkerhetsprojekt är inga undantag. På NetNordic har vi omfattande erfarenhet att driva projekt inom våra expertområden infrastruktur, outsourcing och cybersäkerhet.  

Styrt av organisationens behov och önskad målbild, kombinerat med vår branschunika “know-how och best-practice” kan vi tillhandahålla resurser för att kontrollerat styra projekten i mål. 

Vi kan detta, och kan även hjälpa till med projekt som lämnats oavslutade. Vi slutför arbetet åt dig!  

Kundfokus, dokumentation och kommunikation – Security Consulting Services

Vi säkerställer alltid en tydlig kommunikation med våra kunder, så att alla mål och behov är väl dokumenterade, kommunicerade och förstådda. Enligt vår åsikt är projektplanering en av de viktigaste aspekterna för att framgångsrikt leda projekt.   

NetNordics projektexpertis gör att vi kan tillämpa olika projektledningsmetoder utifrån kundens önskemål. Vi letar alltid efter den lämpligaste och mest kostnadseffektiva lösningen för kunden. Vårt certifierade kompetens är bred och spänner över olika teknologier med samlad projekterfarenhet från kunder i olika branscher.