Contact by mail

IT-säkerhet som en tjänst

NetNordic erbjuder pålitliga och skalbara produkter från världsledande datasäkerhetsaktörer.

IT-säkerhet som en tjänst

Idag förändras ett företags behov, krav och önskemål i så hög takt att tillräckliga investeringar i IT-tjänster, kompetens och infrastruktur inte riktigt hänger med.

Som en konsekvens av detta flyttas allt fler tjänster till molnet och allt färre tjänster produceras internt. Du står kvar med en distribuerad infrastruktur som ofta blir komplex och dyr att hantera och inte minst för att säkerställa säkerheten.

Med nätverk och säkerhet som tjänst från NetNordic får du en fullt fungerande lösning som kontinuerligt skalar och anpassas efter ditt företags behov både vad gäller volym och funktionalitet.

En lösning som ger dig förutsägbarhet, flexibilitet och trygghet under hela avtalsperioden. Du får ett nytt skalbart nätverk och säkerhetsinfrastruktur baserad på branschledande teknik från ledande leverantörer med skräddarsydd design, mycket hög driftstabilitet och inbyggt fokus på säkerhet.


Våra lösningar

Lösningen anpassas efter de kapacitets- och säkerhetsbehov ditt företag behöver och vi kan hjälpa dig att kartlägga detta om så önskas. Möjligheterna i lösningen är enorma och kan bland annat ta hand om alla aspekter av säkerhet i en distribuerad multisky-infrastruktur, inklusive proaktiv slutpunktssäkerhet hos dina kunder, samt säker hantering av BYOD och IoT. Dessutom kan lösningen ge dig full synlighet av trafik och tjänster för att snabbt upptäcka eventuella flaskhalsar eller andra fel, från klienten till den yttersta molntjänsten. Du väljer vilka alternativ i lösningen du vill använda idag och vad du kanske vill lägga till eller dra ifrån senare.

Och allt detta till en förutsägbar månadskostnad!

Alla nivåer av lösningen hanteras av vårt Operationscenter i Lysaker av högt certifierad norsktalande personal med lång erfarenhet. Vårt proaktiva fokus är inkorporerat i våra avancerade operativa verktyg, processer och expertis, och är en grundläggande del av vårt DNA.

Extra service

Vi är måna om att du ska vara så nöjd som möjligt med tjänsten och erbjuda en Service Manager som kommer att vara din huvudkontakt och fungera som din talesperson hos oss, gällande uppföljning och hantering av avtalet under hela avtalets löptid. Direktkontakt med din Service Manager säkerställer dig ordentlig uppföljning och rapportering, leveranser, projekt, förändringar och andra nyckelaktiviteter som förenklar din uppföljning av tjänsten.

Dina behov

Du väljer vilken nivå lösningen ska tas om hand efter ditt företags behov. Vi hanterar lösningar i hela spektrat från basövervakning med reaktiv respons, till en omfattande NOC/SOC-tjänst baserad på avancerad övervakning, end-to-end trafik och tjänsteanalys, samt SIEM smart loggning och orkestrering med proaktiv händelsehantering.

Din säkerhet

Ditt företag hittar trygghet i våra etablerade operativa processer baserade på ITIL och ISO27001 ramverk. NetNordic är ISO9001 certifierad för en kvalitet vi förmedlar till dig som kund som en del av tjänsten. NetNordic Operations Center stänger aldrig och som kund hos oss får du hjälp 24/7/365.

Vår rapportering

Du får en månatlig detaljerad leveransrapport (SLA) som inte bara ger dig status, utan även innehåller trender och förändringsrekommendationer där trösklar erhålls.