Contact by mail

Epostsäkerhet – för att skydda verksamhetens
kritiska data från avancerade eposthot

Epost är den i särklass största angreppsvektorn för cyberattacker och bedrägerier. Denna typ av bedrägerier ökar i lavinartad omfattning där traditionell anti-spam är ineffektiv till verkningslös. Hur skyddar du dig?

Epostsäkerhet och Epostskydd

Epost är den i särklass största angreppsvektorn för cyberattacker och bedrägerier. Kombinationen av att epost i allt större omfattning har flyttat till molntjänster, parallellt med att angriparna lyckats bättre än någonsin att uppnå sina mål genom epostattacker – kräver omvärderingar av säkerhetskontroller och processer.

NetNordic levererar erkänt effektiva och helhetstäckande lösningar för epostsäkerhet – för att skydda verksamhetens medarbetare och kritiska data från avancerade eposthot. Förmåga krävs att blockera riktad och aldrig tidigare sedd skadlig kod (s.k. 0-day malware).

Epostskydd idag behöver dessutom fånga och stoppa bedrägeriförsök, som saknar filbilagor och länkar, även känt som BEC (Business Email Compromise) eller i Sverige VD-bedrägerier. Bedragaren låtsas vara en VD eller en annan ledande befattningshavare och försöker lura dig att göra något, oftast köpa eller betala något.

Epostsäkerhet och Epostskydd

Säkerhetsarbetet idag kräver allt fler insatser

Bedrägerier ökar i lavinartad omfattning där traditionell anti-spam är ineffektiv till verkningslös. Arbetar verksamheten med en rapportering för att kunna agera på epostattacker? Ofta är svaret tyvärr nej, eftersom möjligheten saknas i befintlig lösning eller tjänst.

Rapportering behöver identifiera verksamhetens särskilt angripna och attackerade medarbetare, så att de kan informeras och nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtas. Säkerhetsarbetet idag kräver allt fler insatser för att öka vår medvetenhet av cyberhot, inte minst runt risker med epost.

NetNordic tillhandahåller därför även lösningar för att utbilda personalen genom interaktiva övningar som phishing-simuleringar.

96
%
Epost är i särklass störst hotvektorn.
Socialt nätfiske och bedrägerier utförs genom e-post vid 96% av tillfällena.

Experter på epostsäkerhet

NetNordic besitter kunskap från lång erfarenhet av att hjälpa kunder med epostsäkerhet. Problembilden och hotet har förflyttats från att stoppa SPAM och traditionella virus, till att kunna motverka riktade angrepp med okänd skadlig kod samt rena bedrägeriförsök, skickligt anpassade för att se legitima ut. Att eposten för många ligger i molnet (SaaS) är inte en säkerhetslösning i sig själv.

/svg>

Relaterat innehåll

&

Case studies

Kundcase Borås Stad e-postsäkerhet

Tillsammans med NetNordics rådgivare inom cybersäkerhet identifierade Borås Stad dessa kritiska utmaningar. Arbetet ledde fram till en mer effektiv och omfattande lösning för att möta de ökande hoten och säkerställa en hög nivå av e-postsäkerhet.

Läs mer
Borås Stad e-postsäkerhet

Strategiska partners

Inom epostsäkerhet samarbetar NetNordic med Proofpoint
Proofpoint logo