Contact by mail

Centraliserad Logghantering kombinerar all loggdata från nätverk, infrastruktur och applikationer!

En centraliserad logghanteringslösning samlar aktiviteter och händelser från användare, system, applikationer, infrastruktur och transaktioner.

Säkerhetsövervakning med spårbarhetsförmåga kräver loggdata 

En centraliserad logghanteringslösning samlar aktiviteter och händelser från användare, system, applikationer, infrastruktur och transaktioner. En effektiv säkerhetsövervakning kräver insyn i vad som sker i hela IT-miljön för att särskilja avvikelser från vad som är normalt. Loggdata behövs också för att kunna gå tillbaka i tiden och spåra “vad som har hänt” och “vem som gjorde vad; när var och hur”. 

Regulatoriska krav ställer höga krav på spårbarhet och förmågan att kunna utreda eventuella intrång eller andra typer av incidenter. Spårbarheten är en förutsättning för att verksamheten skall kunna rapportera en incident på ett korrekt sätt till tillsynsmyndigheter.  

Kundspecifika lösningar för centraliserad logghantering  

NetNordic skräddarsyr den centraliserade logghanteringslösningen efter våra kunders individuella behov och krav. Med över 10 års praktisk erfarenhet från att arbeta med olika teknologier inom logghantering har vi en mycket god förståelse för hur man hanterar svåra utmaningar som logghanteringsprojekt ofta fastnar i.  

Vi har upprättat effektiva logghanteringslösningar i omfattande och komplexa systemmiljöer och vi delar gärna med oss av våra kunskaper för att hjälpa er i mål.     

Rätt teknologi med säkerhetsexperter vid rodret  

Centraliserad logghantering behöver analysera stora och ständigt växande datamängder för att kunna identifierade dagens sofistikerade säkerhetshot. Även om smarta teknologier förenklar analysarbetet krävs kompetent personal för att utföra det dagliga operativa arbetet i en säkerhetsövervakning. För att ta itu med detta har vi byggt upp ett tjänstekoncept kallat ”NetNordic SOC”, som utöver kraftfull logghantering, erbjuder kunden säkerhetsexperter som övervakar och hanterar säkerhetshändelser dygnet runt, årets alla dagar.   

Den rätta helhetslösningen 

NetNordic leverar en kraftfull, skalbar och kundskräddarsydd teknologiplattform för centraliserad logghantering. Som alla teknologier behöver plattformen kontinuerligt förvaltas och underhållas, samtidigt som säkerhetshändelser och larm från den kräver insatser av kompetent säkerhetspersonal. NetNordic levererar en SOC-tjänst som tål att jämföras och granskas i sömmarna eftersom den bygger på kombinationen av rätt teknik bemannad med engagerade och kompetenta människor.