8 september 2021

Proofpoint

Security Operations Center, övervakar hela ditt nätverk och responderar på alla hot.

Proofpoint är ett ledande cybersäkerhetsföretag som skyddar organisationernas största tillgångar och största risker: deras medarbetare. Med en integrerad serie molnbaserade lösningar hjälper Proofpoint kunder runt om i världen att stoppa riktade hot, skydda sina data och göra deras användare mer motståndskraftiga mot cyberattacker. Ledande organisationer av alla storlekar, inklusive mer än hälften av Fortune 1000, förlitar sig på Proofpoint för att mildra sina mest kritiska säkerhets- och efterlevnadsrisker via e -post, molnet, sociala medier och webben. Ingen skyddar människor, data de skapar och de digitala kanaler de använder mer effektivt än Proofpoint.