Contact by mail

8 september 2021

Proofpoint

Security Operations Center, övervakar hela ditt nätverk och responderar på alla hot.

Proofpoint är ett ledande cybersäkerhetsföretag som skyddar organisationernas största tillgångar och största risker: deras medarbetare.

Proofpoint är ett ledande cybersäkerhetsföretag som skyddar organisationernas största tillgångar och största risker: deras medarbetare. Med en integrerad serie molnbaserade lösningar hjälper de kunder runt om i världen att stoppa riktade hot, skydda sina data och göra deras användare mer motståndskraftiga mot cyberattacker. Ledande organisationer av alla storlekar, inklusive mer än hälften av Fortune 1000, förlitar sig på Proofpoint för att mildra sina mest kritiska säkerhets- och efterlevnadsrisker via e -post, molnet, sociala medier och webben. Ingen skyddar människor, data de skapar och de digitala kanaler de använder mer effektivt än Proofpoint. Läs mer om Proofpoints lösningar här.

Proofpoint

Outdated View of an Attack

När vi flyttar vår IT-infrastruktur till molnet fungerar det gamla defend-the-perimeter metoden inte längre. Människor arbetar överallt, när som helst och på alla typer av enheter.

Modern View of an Attack

Cybersäkerhetsattacker har flyttat fokus från infrastruktur till människor. Oavsett hur väl du hanterar din IT-infrastruktur kan du inte lösa dig från dessa människocentrerade attacker. Människans natur är sårbarheten.

Att driva innovation genom starka partnerskap

NetNordic’s teknologipartners har varit nyckeln till vår framgång sedan 2001 och är en avgörande del för att nå vår vision att bli Nordens mest pålitliga IT-partner. För att lyckas med vårt uppdrag har vi noggrant valt ut partners som täcker alla delar från datalagring, virtualisering, moln, nätverk och säkerhet.

Det är tack vare det arbete vi gör tillsammans med dem som gjort oss kända i branschen för att skapa innovativa lösningar. Det innebär att ni aldrig behöver välja mellan att spara pengar och att skaffa er den kompetens ni behöver för att lyckas. För att säkerställa att vi alltid levererar högsta möjliga nivå av service och support fortsätter vi att ständigt investera i utbildning och certifiering av vårt team.

Läs mer om våra lösningar: