Contact by mail

21 mars 2017

Vi levererar säkerhet som tjänst: NetNordic Office Protect

Öka säkerheten och effektivisera

Varje dag uppkommer nya hot och mer sofistikerade attacker som riskerar att skada organisationers IT-miljö. Samtidigt ökar kraven på IT-ansvariga att inte bara förbättra säkerheten och stoppa attacker, utan även att efterleva nya EU lagar och myndighetskrav. NetNordic lanserar nu Office Protect som är en integrerad säkerhetslösning för organisationers IT miljö. Erbjudandet är i grunden en brandväggstjänst baserad på teknik från marknadsledande Palo Alto Networks.

Nätverkssäkerhet som följer dina unika trafikmönster

Tjänsten omfattar implementering, drift och rapportering från NetNordic, vilket gör Office Protect till ett av marknadens mest stabila brandväggsskydd. På så sätt hjälper tjänsten att underhålla och sköta företagets brandvägg dygnet runt, alla dagar på året. Våra säkerhetsexperter sköter allt och ger företagets anställda mer tid över till annat. Dessutom är tjänsten ett värdefullt hjälpmedel när lagar som till exempel EUs GDPR (General Data Protection Regulation) träder i kraft under 2018. Detta genom att våra säkerhetsexperter höjer företagets skyddsnivå markant, samt ser till att skicka en månadsvis rapportering över vad som sker i nätverket.

– En utmaning för många företag är att prioritera analys av trafik och justering av brandvägg då det ofta blir en utmanande syssla för en ansträngd IT-avdelning. Vi erbjuder därför en helhetslösning där vår driftpersonal tar ansvar och är proaktiva. Driften är avgörande för att ha en säker IT-miljö, säger Magnus Rosendahl, Product Management & Marketing Director, netnordic.communication AB.

Skräddarsydd datasäkerhet

Tjänsten Office Protect skräddarsys och växer med företagets IT-miljö. Den går att koppla på alla typer av system som använder sig av IP. NetNordic ser sedan till att skicka statusrapporter varje månad och har full kontroll på systemet i sitt driftcenter som är bemannad dygnet runt, alla dagar på året. Genom att lägga ut delar av IT-driften externt och flytta över det som går till molnet, ökar säkerheten och företaget kan fokusera på kärnverksamheten.

– Våra tekniker analyserar vilka nya applikationer som används i nätverket, olika mönster i användandet och vilken typ av trafik som passerar för att identifiera eventuella intrång eller hot. På så sätt kan kunden lita på oss och vi ser till att systemet alltid är uppdaterat, säger Fredrik Antonsen, Product Manager Services netnordic.communication AB.

Vi levererar brandvägg som tjänst

Office Protect är den senaste tjänsten från NetNordic och är ett viktigt steg att vara kundens tillförlitliga partner och med sin expertkunskap guida företag inom kommunikation och säkerhet.

– Med nya tjänsten Office Protect vill vi underlätta ytterligare för företag att säkra sin IT-miljö. Detta är en av många satsningar vi gör för att fortsätta vara en av Nordens ledande partner för IT-säkerhet, avslutar Lars Glarborg, VD netnordic.communication AB.

Om NetNordic

NetNordic är en nordisk systemintegratör med fokus på lösningar och tjänster inom nätverk, kommunikation, säkerhet och molntjänster. Vi kommer att vara ert företags “best companion”, d.v.s. att förverkliga våra kunders potential genom effektiv användning av flexibla och kostnadseffektiva it-lösningar. Företaget har en stadig tillväxt och räknar med en planerad omsättning på ca 850 miljoner år 2016 och en EBITDA på ca 50 Miljoner.

NetNordic grundades år 2001 och har under årens lopp ökat organiskt och genom förvärv. Under augusti 2016 förvärvades IPnett´s nordiska verksamhet som nu är helt integrerat i NetNordic. NetNordic har partnerskap med marknadens ledande tillverkare och erbjuder lösningar och tjänster baserade på kundernas behov. NetNordic har mer än 650 stora och medelstora företag och myndigheter, samt 100-talet operatörer och service providers som kunder. Vi är ca 220 anställda i Norden, indelade i dotterbolag i Norge, Sverige, Danmark och Finland. I Sverige är vi ca 80 anställda.

Av de 220 anställda är merparten tekniska konsulter, systemexperter, projektledare och systemutvecklare. NetNordic driver och underhåller lösningar för stora företag där deras lösningar är kritiska och centrala för kundens affärer. NetNordic ger stöd genom definierade SLA, ”NetNordic 365” tjänsteportfölj, som hanteras av vår egen 365/24/7 bemannade Network Operation Center (NOC).