Contact by mail

6 december 2016

Sunet – Sveriges mest avancerade nätverk är färdigbyggt

PRESSMEDDELANDE – december 2016.

NetNordic har levererat och implementerat Sveriges mest avancerade nätverk med över 8000 km fiber med en hastighet på 100G. Forsknings-centrum, universitet och museer runt om i Sverige är nu sammanlänkade. Kontakta oss för mer information.

Sammankopplat med över 8000 km fiber

Forskningscenter, lärosäten – universitet och högskolor – och museer över hela Sverige kopplas samman med 8000 km fiber som främjar forskning och utbildning. I det nyutvecklade Sunet är varje lärosäte eller forskningscenter kopplat till två termineringspunkter som finns på två olika orter vilket gör att trafiken alltid har två alternativa vägar, på så sätt förebyggs fiberstopp och nätets tillförlitlighet blir extremt hög.

– Det har varit ett stimulerande samarbete och vi är oerhört glada över att återigen ha få förtroendet att leverera optisk utrustning till ett nät som utnyttjar den senaste teknologin, säger Lars Glarborg, VD NetNordic Sverige.

Det nya nätet är ett av de första rikstäckande projekten som helt bygger på optisk koherent teknologi i stamnätet från Juniper Networks. Den avancerade optiken har koherenta interface som väljer våglängd att använda på ett flexibelt sätt.

Sunet väljer att samarbeta med oss

– Vi är väldigt stolta att så tekniskt avancerade kravställare som Sunet väljer att samarbeta med oss. Det är ett kvitto på att vi ligger i framkant när det gäller avancerad nätverksteknik, fortsätter Magnus Olsson, Senior Director Sales, Juniper Networks.

Från start får varje lärosäte 2×100 Gbps, vilket är en kraftig uppgradering från tidigare nät som klarade 10 Gbps. I framtiden kommer nätet kunna fortsätta att utvecklas för att klara terabithastighet när behoven och kraven ökar.

– Nätverkskapacitet är kritiskt för forskningsorganisationer som Sunet där man delar information, kunskap och förbättrar utbildnings- och forskningskvaliteten med hjälp av teknik. Juniper är stolta att leverera ryggraden av Sunets nät och stötta deras arbete att erbjuda de bästa verktygen och tjänsterna för nationella och internationella samarbeten mellan studenter och forskare” säger Magnus Olsson, Senior Director Sales, Juniper Networks.

– Den akademiska världen är väldigt duktiga på att samarbeta och låta sig inspireras av varandra. Det underlättar väldigt mycket när nya lösningar ska tas fram, avslutar Lars Glarborg.

– Att arbeta med Sunet-projektet utvecklar oss, men också hela branschen. Samarbetet mellan oss och NetNordic har tagit hänsyn till dagens krav, men är också anpassat att hantera de kommande 5-10 årens utveckling, fortsätter Magnus Olsson, Juniper Networks.

Lars Glarborg
VD NetNordic Communication AB
Mail: lars.glarborg@netnordic.com