Contact by mail

24 oktober 2017

Netwest väljer NetNordic för den nya västgötaringen

PRESSMEDDELANDE – NetNordic Solutions AB & Netwest –  oktober 2017

NetNordic hjälper Netwest att bygga ut WDM-ringen

NetNordic tar hem affären när Netwest uppgraderar WDM ringen mellan orter i Västra Götaland med högre kapacitet och bättre flexibilitet. Totalt uppgraderas västgötaringen med 10 nya våglängdsnoder mellan 9 kommuner i Västsverige.

Västgötaringen är en transportring av fiberkapacitet mellan 9 olika kommuner i Västsverige. Den ägdes tidigare av flera olika stadsnät. Idag ägs hela ringen av Netwest, vilket medför att stadsnäten effektivare binds ihop.

”Samarbetet med NetNordic fungerar jättebra, de är lyhörda och lätta att arbeta med” berättar Lisa Andersson, produktchef på Netwest om varför valet föll på NetNordic och fortsätter ”priset spelade såklart också roll, men det är viktigt att alla kan arbeta flexibelt och som ett team”.

NetNordic har därmed fått förtroendet att hjälpa Netwest med utbyggnaden av WDM-ringen. Utbyggnaden har skett systematiskt genom att all utrustning har bytts ut.

”Vi på NetNordic är stolta över att vi fått förtroende av Netwest. Genomförandet av uppgraderingen har löpt enligt plan och samarbetet med alla inblandade parter har fungerat fint. Vi ser fram emot att få vara en del av Netwest fortsatta resa”, säger Robert Malm VD på NetNordic.

Netwest är ett regionalt säljbolag som fokuserar på regionala affärer. Netwest återförsäljer fiberinfrastruktur i Västsverige, primärt i Värsta Götalands regionen. Bolaget ägs utav 28 kommuner/kommunala bolag och VGR. Att göra affärer med Netwest istället för respektive lokalt stadsnät innebär en förenkling för kunderna men det innebär också att affärer kommer till och stannar hos de lokala näten i en större utsträckning. Kunderna behöver idag bara kontakta ett enda bolag, Netwest, när de behöver åtkomst till fibernät över flera olika kommuner.

Tidigare hade Västgötaringen en komplex lösning med begränsade utvecklingsmöjligheter. För att vidareutveckla verksamheten togs därför beslutet att modernisera. Detta för att i framtiden ha möjlighet att utveckla verksamheten och kunna ta in ännu fler kunder i västgötaringen, samt erbjuda de produkter och tjänster som marknaden efterfrågar.

”Nu har vi möjlighet att göra fler affärer och det är idag många stora affärer på gång. Affärer som vi med den gamla ringen inte hade haft möjlighet att göra i egen regi”, säger Lisa Andersson på Netwest.

Robert Malm
VD på NetNordic Solutions AB
Mobil: 070-984 98 98
E-post: robert.malm@netnordic.com

Lisa Ståhl Andersson
Produktchef på NetWest AB
Mobil: 073-335 11 00
E-post: lisa.andersson@netwest.se