Contact by mail

11 april 2024

NetNordic och Sinfra tecknar ramavtal inom säkerhet för Sveriges energi-, elnät-, VA- och fjärrvärmeindustrier

NetNordic och Sinfra tecknar ramavtal inom säkerhet för Sveriges energi-, elnät-, VA- och fjärrvärmeindustrier

NetNordic, en ledande aktör inom cybersäkerhet har tillsammans med sin partner, strategi- och teknikkonsultföretag WSP, har nyligen ingått ett avtal med Sinfra för att tillhandahålla konsulter inom säkerhet. Detta avtal öppnar möjligheten för Sinfra-medlemmar, som är verksamma inom energiproduktion, eldistribution, fjärrvärmeverksamhet, VA och fibernät, att dra nytta av tjänster och specialistkompetenser som syftar till att stärka deras skydd mot cyberhot.


Sinfra-medlemmarna är avgörande för att skydda Sveriges strategiska infrastruktur. Genom det nya avtalet erbjuds de tillgång till NetNordics och WSPs expertkonsulter inom säkerhet, som specialiserar sig på att förebygga och skydda kritisk infrastruktur från cyberhot. Detta ger Sinfra-medlemmarna möjlighet att förstärka sin kritiska infrastruktur och kommunikationslösningar, inklusive Security Operations Center (SOC), med nödvändiga resurser. NetNordic och Sinfra delar visionen om att förbättra medlemsföretagens kapacitet att möta säkerhetsutmaningar och skydda deras verksamhet mot framtida hot och angrepp.

”NetNordic fortsätter sin mission att stärka upp Sveriges företag och våra kunders motståndskraft inom säkerhetsområdet säger Ulrika Öhman, Director Professional Services, NetNordic. Vi är extra glada över att kunna vidareutveckla samarbetet med Sinfras medlemmar och vår partner WSP i hela landet och med en komplett portfölj bistå våra kunder med de specialistkompetenser som krävs.”

Denna överenskommelse kommer särskilt väl i linje med de pågående initiativen för att förbättra cybersäkerheten inom den svenska och europeiska lagstiftningen. De flesta av de 569 medlemmarna i Sinfra påverkas av det nya cybersäkerhetslagförslaget NIS2, som ställer strängare krav på riskbedömningar, säkerhetsåtgärder och ansvar för säkerhetsarbetet inom samhällsviktiga sektorer.

NetNordic, med omfattande erfarenhet av att leverera säkerhetslösningar till energisektorn, är redo att möta de utmaningar och krav som ställs av detta avtal där Sinfra gör en satsning med utvalda säkerhethetsleverantörer. Avtalet trädde i kraft 15 mars 2024 och har en uppskattad total volym på 200 Mkr.

För mer information vänligen kontakta:

Patrik Lidholt
+46 85 090 15 36
patrik.lidholt@netnordic.com

NetNordic är en nordisk systemintegratör som specialiserar sig på lösningar och tjänster inom nätverk, säkerhet, molntjänster och collaboration. Företaget spelar en nyckelroll i att säkerställa den trygga och effektiva implementeringen av affärskritiska lösningar och tjänster för stora och medelstora företag i Norden, både inom privat och offentlig sektor. Den beräknade proformaomsättningen för år 2023 uppgick till cirka 2,7 miljarder NOK. Innan förvärvet hade företaget omkring 650 anställda, fördelade på dotterbolag i Norge, Sverige, Danmark och Finland.

WSP ligger bakom allt du tar för givet. Och framtiden du hoppas på. WSP finns över hela Sverige – och över hela jorden. Det är en av våra största styrkor.

Vi vet att en bättre värld behöver hela världens kunskap, därför använder vi vår globala erfarenhet och expertis för att hitta de smartaste lokala lösningarna.