Contact by mail

2 april 2019

NetNordic levererar system för fler än 100 agenter till Etraveli Group i Grekland

NetNordic har fått förtroendet att både projektleda och utöka kontaktcentret, när Etraveli Group utökar sin kundcenterverksamhet till att nu även omfatta Grekland.

Etraveli Group är ett resebolag som växer fort. De har redan hunnit expandera till 72 länder, 6 kontinenter, 40 språk och 21 varumärken. Idag är Etraveli Group den näst största online-resebyrån i Europa. Målet är att de ska fortsätta växa och bli nummer ett i branschen. Som ett steg mot detta stora mål, så förvärvades den grekiska resebyrån e-Travel S.A.

NetNordic hjälper Etraveli Group att expandera genom att vidareutveckla kundcentret och integrera lösningen med verksamheten i Grekland. Alla agenter kommer nu kunna arbeta tillsammans i samma lösning, vilket ger betydande stordriftsfördelar och bättre service. Kontaktcentret utökas även med funktioner för inspelning, vilket ger ökad säkerhet och spårbarhet.

”Vi valde NetNordic eftersom de hade allra bäst kunskap kring kontaktcenter samt teknisk personal med mycket hög kompetens kring Mitels produkter och tjänster. NetNordic har visat prov på hög professionalism och kompetens att genomföra verksamhetskritiska projekt. Vi är mycket nöjda”, säger Anders Kedert, Director Strategic Operations and Services på Etraveli Group.

Lösningen har väldigt bra stöd för statistik och uppföljningsdata vilket har underlättat enormt vad gäller planering och budgetering. Data är oerhört viktigt för Etraveli Group, eftersom statistiken utgör underlag för att kunna planera bemanning, servicenivåer, och säkerställa att kunderna får hög kvalité på bemötandet när de ringer eller mailar in till kontaktcentret. Dessutom är lösningen idag både flexibel och helt skalbar, vilket gör att det enkelt går att addera fler licenser i takt med att Etraveli Group växer ännu mer och öppnar flera nya kontor.

”Att erbjuda bra kundservice är helt avgörande i en bransch med hård konkurrens. Jag är glad över att vi kan hjälpa Etraveli i sin expansion och tillsammans med dem bygga upp ett avancerat kontaktcenter som hjälper dem att vinna ytterligare marknadsandelar. Det är häftigt att få leverera avancerad teknik som gör det enkelt för användarna”, berättar Joakim Harging, Verkställande direktör på NetNordic.

Kontaktcenterlösningen är specialanpassad med kopplingar mot Etraveli Groups egna CRM- och mailsystem, vilket gör att agenterna kan hjälpa kunderna snabbt och ännu mer effektivt än tidigare. Vidare kan Etraveli Group med hjälp av IVR-teknik (Interactive Voice Response) och principen first contact resolution skapa en struktur som gör att nya agenter kan ta hand om enklare ärenden, medan agenter med mer erfarenhet kan hjälpa kunder med ärenden av mer komplex natur.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Kedert,
Director Strategic Operations and Services
Etraveli AB (Publ)
Mobil: +46 705 826 066
E-post: anders.kedert@etraveligroup.com

Joakim Harging,
Verkställande direktör
NetNordic Communication AB
Mobil: +46 708 37 81 25
E-post: joakim.harging@netnordic.com

Om Etraveli Group

År 2000 grundades Etraveli Group, då som Seat24. Sedan dess har Etraveli Group expanderat till 72 länder, 6 kontinenter, 40 språk och 21 varumärken.

Idag fokuserar Etraveli Group på att vara konkurrenskraftiga på prisjämförelsesajter. Genom att synliggöra de billigaste och mest relevanta flygbiljetterna, där kunden mest sannolikt ser dem, tog Etraveli Group ett stort steg framåt. Idag är Etraveli Group den näst största online-resebyrån i Europa med en global närvaro som erbjuder flygbiljetter och relaterade resetjänster till ett värde av 2,9 miljarder Euro om året. Etraveli Group har som mål att bli nummer ett i Europa.

Om NetNordic

NetNordic är en nordisk oberoende systemintegratör med fokus på lösningar och tjänster för våra kunder inom nätverk, datacenter, säkerhet, och telefoni. Vi strävar alltid efter att vara våra kunders “Best Companion”, d.v.s. att vi vill hjälpa våra kunder med deras unika IT-utmaningar, så att de istället får tid över till att fokusera på sin egen kärnverksamhet. NetNordic grundades år 2001 och har under årens lopp ökat organiskt och genom förvärv. NetNordic levererar lösningar och tjänster till ett stort antal medelstora och stora företag, samt många myndigheter. NetNordic växer stort för varje år och vi hade en proformaomsättning på cirka 1,2 miljarder norska kronor år 2018. Vi är cirka 300 anställda i Norden, uppdelad på dotterbolag i Norge, Sverige, Danmark och Finland.