Contact by mail

9 maj 2017

NetNordic lanserar UC Flex – Kommunikation som tjänst

Maj 2017, Stockholm

KST – Den moderna kommunikationslösningen

Telefonisystem har under många år hanterats på två olika sätt. Antingen har företag satt upp telefonilösningen i sitt egna datacenter för att själva ansvara över och drifta lösningen. Eller så har man köpt in en standardleverans från en aktör som ansvarar för allt. Många företag vill nu inte ansvara för driften av sitt kommunikationssystem, utan vill istället köpa den som tjänst, så kallat Kommunikation som tjänst (KST).

Problemet med många standardlösningar är att de är svåra att konfigurera och anpassa efter kundens krav och förutsättningar. netnordic.communication AB lanserar nu UC Flex, vilket är en molntjänst och även en av marknadens mest kompletta och flexibla kommunikationslösningar.

”Det vi har sett under de senaste åren är att fler och fler har behov av att koppla samman kommunikationslösningen med nya krav som exempelvis webb och sociala medier. Men många företag sitter fast i en lösning de inte kan utveckla eller förbättra. UC Flex är en flexibel tjänst som utgår helt och hållet från kundens krav och behov”, säger Magnus Rosendahl, Product Management, NetNordic Communication AB.

Flexibilitet på riktigt

NetNordic analyserar företagets behov och ser över vilka applikationer och tjänster som bör ingå i lösningen. Med UC Flex finns det inga begränsningar av vilka operatörer, enheter eller applikationer som ansluts – vare sig tekniskt eller geografiskt. Tjänsten kan också utvecklas och förändras. Beroende på situationen företaget befinner sig i kan man snabbt ändra behörighet, lägga till applikationer, samt utöka antalet användare effektivt och smidigt.

Har företaget kontor i flera städer, eller till och med länder, kan alla kopplas samman och lokalt använda den operatör som passar dem bäst. Man betalar alltså bara per månad, och för det som man använder, enligt en ”pay as you use” modell.

”Många företag vill kunna ändra i sin lösning när man får nya krav eller om företaget förändras. Detta är viktigt både ekonomiskt och funktionsmässigt för att företaget ska ha en optimal kommunikationsplattform”, säger Magnus Rosendahl.

Nya EU-lagar

UC Flex ger företag möjlighet att samla in mängder av information från hemsidor, sociala medier eller andra aktiviteter och på så sätt koppla samman detta med övriga system hos företaget. NetNordic hjälper även till att bevaka regel- och lagkrav och hur användardata lagras på bästa sätt, för att hjälpa till och stödja företag genom de nya EU-lagarna NIS och GDPR som träder i kraft år 2018.