Contact by mail

12 juni 2019

NetNordic köper IPCO – behov av större kapacitet inom systemutveckling

I många år har NetNordic levererat nätverks-, IT-säkerhets- och kommunikationslösningar till stora och medelstora företag. NetNordic erbjuder nu mer och mer tjänster, relaterade till de områden som ger kunderna större valfrihet. Med förvärvet av IPCO gör NetNordic sitt tionde förvärv sedan 2015.

”Genom vår roll som systemintegratör inom nätverk, IT-säkerhet och kommunikation har vi sett ett ökat behov av skräddarsydda kundlösningar med utgångspunkt i kostnadseffektiv standardteknologi för att stödja kunderna i deras jakt på effektiva digitala lösningar”, säger Jarl Øverby, koncernchef i NetNordic, och fortsätter, ”Behovet för ökad kompetens och kapacitet inom systemutveckling är centralt för att vi ska fortsätta öka våra framsteg genom att erbjuda olika tjänster till våra stora och medelstora kunder. IPCO passar in i vår tillväxtstrategi med en solid kompetens och relevant erfarenhet”, menar Jarl Øverby.

”Värdeökande digitala lösningar och tjänster bygger på kompetens och erfarenhet. Med utökad kapacitet närmar vi oss nu 40 personer som endast arbetar med systemutveckling på olika kundprojekt och det gör NetNordic till en viktig aktör i att förbättra tjänster och lösningar inom viktiga delar av samhället. Nätverk, IT-säkerhet och kommunikation är betydelsefulla drivkrafter för effektivitet och utveckling inom den nordiska näringslivet och den offentliga sektorn, och NetNordic kommer att spela en ledande roll i denna utveckling”, säger Øverby.

”Under många år har IPCO arbetat med stora projekt och utvecklat en solid erfarenhetsbas och kompetens inom digitalisering. Det var ett naturligt steg för oss att bli en del av en större miljö så att vår kompetens kan komma ännu mer till sin rätt, och sedan var NetNordic ett naturligt val. Vi har båda en solid bas i Halden och med detta kommer vi ytterligare att stärka vår lokala närvaro. Samtidigt hjälper vår kompetens i Oslo till att stärka NetNordics leveranskapacitet i stora och krävande projekt. Vi adderar kompetens och kapacitet och ser fram emot att bli en del av NetNordic, som har visat på imponerande framsteg som vi ska bidra till att förstärka, både i Norge och Norden”, säger Ole Jakob Ottestad, VD för IPCO.

Kontaktpersoner för ytterligare frågor:

Jarl Øverby, Koncernchef NetNordic Group,
jarl.overby@netnordic.com, tlf. +47 982 17 009.

Ole Jakob Ottestad, General Manager IPCO,
ole.jakob.ottestad@ipco.no , tlf. +47 995 76 976

NetNordic är en nordisk systemintegratör som specialiserat sig på lösningar och tjänster inom nätverk, säkerhet och kommunikation. Som ”Best Companion” kommer NetNordic att bidra till att uppnå kundens affärspotential genom effektiv användning av lösningar och tjänster. NetNordic har sitt huvudkontor i Lysaker, Norge. År 2018 omsatte bolaget cirka 1,2 miljarder kronor. Efter förvärvet av IPCO kommer bolaget att ha cirka 330 anställda på 14 kontor i Norden, fördelat på dotterbolag i Norge, Sverige, Danmark och Finland. Läs mer på www.netnordic.se

IPCO är ett norskt konsultföretag som levererar skräddarsydda lösningar och utvecklar digitala tjänster. Företaget har djup kompetens inom projektledning, IT-servicehantering, mjukvaruutveckling, skräddarsydda lösningar och underhåll av lösningar. Företaget har lång erfarenhet av komplexa projekt och har mer än 20 anställda i Halden.