Contact by mail

18 augusti 2023

NetNordic förvärvar WestNet – stärker kompetensen inom strategiska vertikaler

NetNordic fyller en viktig roll som systemintegratör i Norden med fokus på affärskritiska lösningar och tjänster. Vår djupa kunskap inom områdena säkerhet, nätverk och collaboration, i kombination med vår höga kompetens inom system- och infrastruktur, gör oss mycket relevanta för våra stora och medelstora kunder inom Norden.

”Vi letar ständigt efter nya möjligheter som kan passa vår tillväxtstrategi och vi ser att det finns starka aktörer på marknaden som över tid vill bli en del av något större, för att ytterligare stärka sin position och relevans. WestNet är ett företag som har utvecklat en solid plattform, byggd på kultur, kompetens och kundrelevans. Under en längre period har vi utvecklat en gemensam ambition som vi nu börjar förverkliga genom att gå samman”, säger Jarl Øverby, VD för NetNordic Group, och han fortsätter: ”Behovet av ökad kompetens och kapacitet inom operatörs- och energisektorn är viktigt för oss. WestNet passar väldigt bra in i vår strategi. Vår avsikt är att fortsätta ta en ledande roll på marknaden”, avslutar Jarl Øverby.

NetNordic levererar och driver säkerhets-, nätverks- och samarbetslösningar för stora och medelstora företag. I och med förvärvet av WestNet gör NetNordic sitt artonde förvärv sedan år 2015. NetNordic ägs till 70% av Norvestor, medan resten kontrolleras av företagets egna anställda.

”WestNet har under ett antal år arbetat med stora projekt och utvecklat gedigen erfarenhet och kompetens inom utvalda branscher. Det var ett naturligt steg för oss att bli en del av en större aktör, så att vår expertis kan komma till nytta ännu mer. NetNordic var ett naturligt val för oss. Vi har en betydande kundbas inom operatörs- och energisektorn och kommer därmed att förstärka vår gemensamma tillväxtambition”, konstaterar Steinar Omdahl. Han fortsätter: ”För ägarna till WestNet är det viktigt och glädjande att våra medarbetare får flera spännande utvecklingsmöjligheter genom att vara en del av en större aktör, där de kan vidareutveckla sina kompetenser och ambitioner. NetNordic har haft en imponerande utveckling hittills, som vi ser fram emot att förstärka både genom ytterligare kundrelevans och värde för aktieägarna, som vi nu kommer också att vara en del av, säger Steinar Omdahl, general manager för WestNet AS.

Kontaktpersoner för ytterligare frågor:

Jarl Øverby, CEO NetNordic Group, jarl.overby@netnordic.com, telefon +47 982 17 009.
Steinar Omdahl, General Manager WestNet, steinar.omdahl@westnet.no, telefon +47 450 02 471.

CEO of Westnet & CEO of NetNordic Group
Steinar Omdahl and Jarl Øverby shaking hands!

NetNordic är en nordisk systemintegratör specialiserad på lösningar och tjänster inom säkerhet, nätverk och collaboration. NetNordic säkerställer ett effektivt förverkligande av affärskritiska lösningar och tjänster, för stora och medelstora företag. Nordic verkar både inom privat och offentlig sektor. År 2022 var omsättningen proforma cirka 2,2 miljarder NOK. Före förvärvet hade företaget cirka 580 anställda fördelat på dotterbolag i Norge, Sverige, Danmark och Finland.

Läs mer: https://netnordic.se/

WestNet är ett norskt konsultföretag som är specialiserat på infrastrukturtjänster för energi- och operatörsbranschen med fokus på kritisk infrastruktur och säkerhet. Företaget har över 20 års erfarenhet av komplexa projekt och har ett 30-tal anställda i Stavanger och Oslo. WestNet ägs av de anställda.

Läs mer: https://www.westnet.no/en/