Contact by mail

7 december 2022

NetNordic förvärvar Lytzen IT A/S


Lytzen IT är en ledande leverantör av managerade tjänster inom moln, nätverk, collaboration och IT-infrastruktur i Danmark. Genom förvärvet kommer både Lytzen IT och NetNordic att stärka sin kompetens och kapacitet att leverera marknadsledande managerade tjänster och integrationer i Danmark, samt på den övriga nordiska marknaden.

Lytzen IT har ett kärnfokus på managerade tjänster för verksamhetskritisk infrastruktur. I takt med att komplexitet för IT-drift samt efterfrågan på kapacitet och flexibilitet ökat, har Lytzen IT växt stadigt på den danska marknaden. Lytzen IT har ägnat större delen av ett decennium åt att etablera en förstklassig managerad tjänsteplattform för att möjliggöra moln-, nätverks-, collaboration- och datacentertjänster på toppnivå för sina kunder. Lytzen IT har djup kunskap att ge råd och stöd till sina kunder i de stora utmaningarna med verksamhetskritisk infrastruktur.

”NetNordic har sett en stark tillväxt i Danmark under de senaste åren och vi är glada över att fördubbla antalet anställda i NetNordic Danmark. Som en ledande pannordisk tjänsteleverantör ser vi förvärvet som en perfekt timing för att ta nästa nivå i Danmark samt att förbättra vår nordiska kapacitet”, säger Jarl Øverby – CEO för NetNordic Group.

”Lytzen IT passar väl in på grund av deras kompetens och expertnivå inom de olika managerade tjänsterna som levereras till en anmärkningsvärt stark kundportfölj. I NetNordic lägger vi stor vikt vid den kulturella dimensionen och vi ser en stark match med Lytzen IT inklusive våra fortsatta tillväxtambitioner. Lytzen IT har en imponerande kapacitet och har genom åren bevisat att de servar krävande kunder med högsta kvalitet. Vi ser fram emot att bidra till den fortsatta utvecklingen i Danmark”, säger Ulrik Kjeldgaard – CEO för NetNordic Danmark.

”NetNordic har en stark position i Norden. Vi har blivit kontaktade av många intresserade, men vi har väntat på rätt. Vi siktar på att accelerera vår utveckling i Danmark och Norden. NetNordic är en perfekt match för oss. Vi tror starkt på vår förmåga inom managerade tjänster där partnerskap med Cisco och Microsoft har spelat en viktig roll. Kombinationen med NetNordic ger nya dimensioner till vår framtid som passar våra kunder och medarbetare väldigt starkt”, säger Christian Foghsgaard – CEO för Lytzen IT.

Med detta förvärv ökar NetNordic sin position på den danska marknaden och stärker koncernens kapacitet i Norden.

Lytzen IT har 50 anställda, placerade i Aalborg, Hjørring och Köpenhamn. Beräknade intäkter för 2022 är 15 miljoner euro. Ledningen i Lytzen IT återinvesterar i NetNordic och kommer att fortsätta fokusera på att utveckla verksamheten i Danmark och Norden.

Kontakt för ytterligare frågor:

Jarl Øverby, CEO NetNordic Group,
jarl.overby@netnordic.com, tlf: +47 982 17 009

Ulrik Kjeldgaard, CEO NetNordic Denmark,
ulrik.kjeldgaard@netnordic.com, tlf: +45 22249358

Christian Foghsgaard, CEO Lytzen IT,
cf@lytzenit.dk tlf: +45 42141614

NetNordic är en nordisk systemintegratör specialiserad på lösningar och tjänster inom nätverk, hybridmoln, cybersäkerhet och collaboration. Som våra kunders ” Best Companion” bidrar NetNordic till att realisera vår kunds affärspotential, genom effektiv användning av våra lösningar och tjänster. NetNordic har sitt huvudkontor i Lysaker, Oslo, Norge. År 2021 var omsättningen (pro forma) 1,9 miljarder NOK. Innan förvärvet av Kong Arthur hade NetNordic cirka 500 anställda på 15 kontor över hela Norden, fördelade på dotterbolag i Norge, Sverige, Danmark och Finland.

Lytzen IT A/S är en dansk managed service provider fokuserad på moln, nätverk, collaboration och datacentertjänster. Lytzen IT har stark kapacitet och har levererat affärskritiska IT-tjänster sedan 2001. Intäkterna för Lytzen IT 2022 uppskattas till 108 MDKK. Antalet anställda är 50.

Läs fler nyheter från NetNordic.