11 januari 2024

NetNordic förvärvar EdgeGuide

NetNordic har en central roll som systemintegratör i Norden och fokuserar på affärskritiska lösningar och tjänster. Vår djupa kompetens inom säkerhet, nätverk, collaboration och molntjänster, tillsammans med närliggande expertis inom system och infrastruktur, gör oss särskilt relevanta för stora och medelstora företag i Norden. Genom förvärvet av EdgeGuide ökar vi markant antalet konsulter inom områden som Microsoft Cloud, IT-säkerhet och IT-strategi.

”EdgeGuide har etablerat en robust kundposition och besitter en djup affärsinsikt som ger deras kunder betydande mervärde. Ledande medarbetare och ägare inom EdgeGuide har skapat en mycket stark plattform, och NetNordic ser betydande tillväxtmöjligheter, både i Sverige och i övriga Norden. Med förvärvet av GoHybrid i oktober 2023 och förvärvet av EdgeGuide i början av 2024 har NetNordic på kort tid tagit ett stort steg för att bli en framstående Microsoft Cloud-aktör i Norden,” säger Jarl Øverby, VD för NetNordic Group.

”Marknaden befinner sig fortfarande i ett tidigt skede, och allt fler kunder inser värdet av Microsoft Cloud och behöver stöd för att optimera sin resa till molnet. Vi förväntar oss också att Microsofts AI-infrastrukturfölj kommer att bli en central del av vårt framtida konsulterbjudande. EdgeGuide uppfyller strategiskt alla viktiga parametrar för NetNordics framtida tillväxt, med en stabil plattform som bygger på kultur, kompetens och kundrelevans. Vi har ägnat tid åt att tillsammans definiera de kommande stegen, och vi är mycket glada att nu kunna påbörja genomförandet,” fortsätter Jarl Øverby.

NetNordic har genomgått en kraftig och systematisk tillväxt genom organisk expansion kombinerat med strategiska förvärv. Kundportföljen består av företag inom Norden, och NetNordic levererar affärskritiska lösningar och tjänster inom säkerhet, nätverk, samarbete och molntjänster. Förvärvet av EdgeGuide markerar det 20:e förvärvet för NetNordic sedan 2015. Majoriteten av ägandet, cirka 70%, innehas av Norvestor, medan resterande ägs och kontrolleras av företagets anställda.

”EdgeGuide har framgångsrikt byggt upp en stabil verksamhet grundad på erfarenhet, kompetens och en framåtsträvande företagskultur. Microsoft Cloud har blivit en central del av vår dialog med kunder för att optimera värdet av deras användning av affärskritisk teknik. Våra kunder förlitar sig på vår expertis för att effektivisera molntjänster, stärka säkerheten och strategiskt använda tekniken. Vi har särskilt varit aktiva med kunder som har en tydlig tillväxtstrategi. Under en tid har vi insett att vår verksamhet skulle dra nytta av att vara en del av en större enhet, och vi har aktivt sökt olika möjligheter. NetNordic uppfyller helt våra kriterier med en stark utveckling, geografisk närvaro, kompetens och kapacitet som kompletterar EdgeGuide på ett utmärkt sätt. Vi har samarbetat med NetNordic vid flera tillfällen, och genom detta har vi testat vår företagskultur, kompetens och samarbetsförmåga. Det känns extremt bra att nu bli en del av denna resa, både som anställd och ägare,” säger Ali Qureshi, VD för EdgeGuide AB.

Kontaktpersoner för ytterligare frågor:

Jarl Øverby, CEO NetNordic Group, jarl.overby@netnordic.com, +47 982 17 009.

Fredrik Rosman, CEO NetNordic Sweden, fredrik.rosman@netnordic.com, +46 73 151 56 65.

Ali Qureshi, CEO EdgeGuide AB, ali.qureshi@edgeguide.com, +46 70 321 11 15.

NetNordic är en nordisk systemintegratör som specialiserar sig på lösningar och tjänster inom nätverk, säkerhet, molntjänster och collaboration. Företaget spelar en nyckelroll i att säkerställa den trygga och effektiva implementeringen av affärskritiska lösningar och tjänster för stora och medelstora företag i Norden, både inom privat och offentlig sektor. Den beräknade proformaomsättningen för år 2023 uppgick till cirka 2,7 miljarder NOK. Innan förvärvet hade företaget omkring 650 anställda, fördelade på dotterbolag i Norge, Sverige, Danmark och Finland.

EdgeGuide är ett svenskt konsultföretag som är specialiserat på IT-strategi, säkerhet, molntjänster och implementering av tjänster för stora och medelstora företag. Utöver sin erfarna konsultkapacitet är företaget en expert inom Microsoft Cloud och stödjer kunder i att optimera säkerhet, infrastrukturlösningar och kostnader. EdgeGuides omsättning för år 2023 uppgick till cirka 73 miljoner SEK, med en EBIT på 16 miljoner SEK. Företaget ägs av sin erfarna personalstyrka.

Kontakta oss!

Ring oss gärna direkt på vårt telefonnummer +46 8 555 068 00, skicka oss ett mail sales.se@netnordic.com, eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss! Tack!

Contact by mail