Contact by mail

Planering av stads- och nätverksinfrastruktur: En jämförelse

Nätverk

12 oktober 2023


När vi tänker på den fysiska världen ser vi vägar, broar, järnvägar och kanske snart fler skyskrapor även i Sverige. I den digitala världen ser vi appar, webbplatser, lokala nätverk, intranät och publika molntjänster. Även om dessa världar skiljer sig åt, finns det likheter i hur vi planerar infrastrukturen för dem.

1. Identifiera behov och flaskhalsar:

Urban: Identifiera trafikproblem genom trafikanalyser och olycksrapporter.

Nätverk: Vad används vårt nätverk till? Visualisera er trafik. Identifiera störningar i latens- och bandbreddsintensiva applikationer, speciellt när allt fler applikationer levereras från molnet. Då blir det extra viktigt att snabbt kunna utesluta sitt ”eget” nätverk som felkälla vid problem.

2. Utforska lösningar och bedöm genomförbarhet:

Urban: Virtuell testning av olika infrastrukturprojekt, uppskattning av kapital- och driftskostnader samt genomförande av kostnads-nyttoanalyser för varje projekt.

Nätverk: Vad ska nätverket tjäna för syfte? Är det för att stödja daglig drift, kritiska företagsfunktioner, eller kanske realtidskommunikation som videokonferenser? Hur kritiskt är det att nätverket alltid fungerar utan störningar? Vilka funktioner i verksamheten är mest beroende av ett felfritt nätverk? Bedöm nätverkets betydelse i förhållande till verksamhetens övergripande mål och prioriteringar.

3. Skapa en masterplan:

Urban: Utarbeta en transportmasterplan genom att testa olika infrastrukturåtgärder och utvärdera deras effekter på faktorer som trafikstockning, resetider och utsläpp.

Nätverk: Skapa en övergripande nätverksdesign där du beaktar om/hur nätverket ska kopplas till molnleverantörer som Google Cloud Interconnect, Microsoft ExpressRoute eller AWS Direct Connect. Detta steg inkluderar även redundansbehov, säkerhetsaspekter och prestandaoptimering.

4. Genomförandeplanering:

Urban: Bestäm slutgiltig design för projektet, säkra finansiering och planera för genomförandet, inklusive temporära trafikarrangemang.

Nätverk: Bestäm slutgiltig nätverksdesign för verksamhetens IT-produktion och/eller konsumtion med fokus på tillgänglighet, flexibilitet, prestanda och säkerhet.

Göran Walles
Cyber CTO, NetNordic

 

Senaste innehållet - Nätverk