Contact by mail
Vilka säkerhetshändelser behöver vi agera på? (20 okt 2021) thumbnail

Gå till filmen

Vilka säkerhetshändelser behöver vi agera på? (20 okt 2021)

IT-Säkerhet

20 oktober 2021


Det är lätt att drunkna i ett hav av säkerhetshändelser. Vilka behöver vi agera på? Hur säkerställer vi att vi har all tillgänglig information? Hur upptäcker vi intrång som vi inte lyckats förebygga? Kan vi automatisera våran respons för att snabbare, skalbar åtgärd? Vi berättar hur vi via Cortex XDR kan utnyttja Machine Learning och avvikelse-detektion för att hitta avancerade attacker vi annars riskerat missa utan att behöva bygga en egen SOC.

Senaste innehållet - IT-Säkerhet