Contact by mail

Vad är penetrationstestning?

IT-Säkerhet

15 december 2022


Vad är penetrationstestning?

Ett penetrationstest, även kallat pen-test, är en auktoriserad simulerad cyberattack där du använder en testteknik för att identifiera alla sårbarheter i ett system och utvärdera dess säkerhetsnivåer. Penetrationstesterna är ett slags säkerhetskontroller för att säkerställa programvarans skydd, antingen innan den går i produktion eller som en del av en fortlöpande övergripande riskbedömning. Den ger insikter om de mest sårbara aspekterna av systemet. Med vår säkerhetstjänst, penetrationstestning, hjälper NetNordic våra kunder att skydda alla sina programvaror och tjänster.

Syftet med ett penetrationstest är att kommunicera styrkan i en organisations nuvarande cybersäkerhetsprotokoll samt att belysa eventuella svagheter som kan användas av angripare för att kompromettera och tränga in i kundens IT-system.

Företag bör utföra penetrationstester regelbundet för att säkerställa att deras infrastruktur förblir stark och väl skyddad. Säkerhetsöverträdelser kan vara ett resultat av en illvillig attack, på grund av systemfel eller mänskliga fel. Oavsett detta är det viktigt att identifiera riskerna och avslöja systemsvagheter som man kanske inte ens har tänkt på.

Analys av penetrationstestning

I ett penetrationstestprojekt börjar vi med planeringen och avgränsningen tillsammans med kunden. Därefter introducerar vi oss för dokumentationen av målet. Sedan kör vi automatiska skanningar och därefter gör vi rekonstruktionen. Efter rekognosceringen börjar vi med den egentliga manuella testningen och slutligen rapporterar vi alla våra resultat i en rapport. I rapporten om penetrationstestning listar vi alla upptäckta sårbarheter, och kunden får en ”att-göra-lista” för att förbättra sin säkerhetsställning.

När penetrationstestet har slutförts med framgång brukar kunden åtgärda alla problem som vi har hittat, och senare kan vi göra ett kort omtest.

 

Senaste innehållet - IT-Säkerhet