Contact by mail

Säkerhetsexperter & Incident Response Team

IT-Säkerhet

26 oktober 2022


Incident Response Team

Ett Incident Response Team är en grupp IT-proffs som reagerar på cybersäkerhetsincidenter. Kärnfunktionerna för ett Incident Response är att hjälpa organisationer att återställa och bygga om sina IT-miljöer. Om din organisation drabbas av en cyberattack kommer vårt Incident Response Team att börja arbeta med det så snart det upptäcks. En utmaning som många organisationer fas är att det är svårt att attrahera och anställa intern cybersäkerhetspersonal. Med våra tjänster behöver du inte.

Vårt NetNordic Incident Response Team är en dedikerad grupp av professionella på hög nivå som är redo att hjälpa våra kunder i alla organisatoriska IT-nödsituationer. NetNordic har en exceptionell blandning av cybersäkerhetsspecialister som står redo att börja undersöka, när som helst på dygnet, för att få din organisation i drift igen så snabbt som möjligt. Vi ser också till att hotaktören inte kan komma på samma sätt som de gjorde första gången. Våra agila processer: svara, återställa och bygga om – kommer att ta varje incident, från upptäcktsfasen, hela vägen till aktiviteten efter incidenten, inklusive att meddela alla nödvändiga myndigheter.

NetNordic säkerhetsexperter

Cybersäkerhetsspecialister har en nyckelroll när det gäller att säkra informationssystem. Deras arbete är att skydda system från cybersäkerhetsrisker, hot och sårbarheter. NetNordic har säkerhetsexperter från olika branscher. Vi har experter på reverse engineering, hotforskning, övervakning av utveckling och säkerhetstester. Deras kunskap och erfarenhet stödjer NetNordic SOC:s dagliga uppgifter.

 

Senaste innehållet - IT-Säkerhet