Contact by mail

Red Team Testing

IT-Säkerhet

9 januari 2023


Vad är Red Team Testing?

Red Team Testing, även känt som fysisk säkerhetstestning, skiljer sig mycket från vanlig penetrationstestning, där du testar dina onlinetjänster. Fysisk säkerhetstestning innebär att vi går in på plats och försöker bryta oss in i byggnader, dyrka upp lås och göra sociala ingenjörer i lokalerna. Red Team Testing är en typ av verklig simulerad cyberattack i flera lager för att avgöra hur väl organisationens personal, nätverk, program och fysiska säkerhetskontroller kan upptäcka, varna och reagera på en verklig cyberattack. IT-organisationen kan testas på ett så realistiskt sätt som möjligt för att se exakt hur den skulle reagera på en cyberattack. Slutmålet med denna övning är att hitta alla svagheter och förbättra organisationens övergripande säkerhetsprogram.

Låt oss hacka dig – innan någon annan gör det!

Genom Red Team Testing utsätter vi din organisation för realistiska cyberattacker och testar din cyberresiliens. Hur förberedd är din organisation på att upptäcka och hantera en riktad attack mot allt från teknik och processer till din egen personal? En viktig del av red teamets roll är att tänka utanför boxen. Det innebär också att se ett problem – eller en lösning – ur flera perspektiv samtidigt för att hitta alternativa vägar som målet inte har tagit hänsyn till.

Tillsammans med våra kunder definierar vi först reglerna för engagemang, vi definierar omfattningen och sedan börjar vi med Red Team Testing. Efteråt skickar vi en rapport till kunden där vi redogör för alla saker som vi har hittat under, kriticitetsnivåerna och hur de ska åtgärdas. Om det till exempel finns olåsta dörrar är det lätt att åtgärda, men det kan vara mycket kritiskt. Det är också mycket vanligt att vi hittar lösenord som är gömda under tangentbord vid stationära datorer.

På så sätt är Red Team Testing ett viktigt komplement till traditionell säkerhetstestning. Det ger dig en bättre förståelse för din organisations säkerhetsbrister och en grund för vilka framtida investeringar som kommer att ge dig den största nyttan. En rapport som hjälper dig att prioritera dina nödvändiga investeringar.

När behöver du anlita ett Red Team?

Som företag behöver du anlita ett Red Team för att granska personalens säkerhetsutbildning och för att få veta vilka fysiska säkerhetsåtgärder som finns och fungerar. Och på vilken nivå befinner sig ditt dataskydd både online och lokalt?

  • Red Team Testing utförs av våra högt kvalificerade (etiska) säkerhetsexperter.
  • Simulerade cyberattacker från Red Team och revision av våra kunders lokaler.
  • Identifierar svagheter och prioriterar våra kunders IT-investeringar.
  • Stärker säkerhetsnivåerna steg för steg.
 

Senaste innehållet - IT-Säkerhet