Contact by mail

Gå till filmen

Öka säkerheten med mikrosegmentering (26 jan)

IT-Säkerhet

27 januari 2022


Öka säkerheten med mikrosegmentering

Ett av de hetaste områdena inom säkerhet är segmentering, och framför allt mikrosegmentering. Vi kör ett öppet forum/webinar, där vi först kommer att hålla en presentation kring strategi och ”var börjar man”. Sedan kör vi en öppen diskussion kring problembild och frågor & svar

Öka säkerheten med mikrosegmentering. Nätverks-, mikro- eller nanosegmentering?

Sedan Titanic har passagerarfartyg vattentäta skott. Ett antal av fartygens sektioner skiljs från varandra av skott och särskilda vattentäta dörrar. Om det strömmar in vatten genom skrovet måste de dörrarna vara stängda för att inte hela färjan ska vattenfyllas och kantra. I den digitala världen behöver man också bygga och dela upp sin miljö i sektioner, eller segment, för att inte riskera att drabbas av ett totalt haveri som en konsekvens av ett angrepp.

Dagligen rapporteras det om verksamheter som faller offer för cyberattacker som orsakat produktionsstopp. Flera av dessa hade aldrig skett om segmentering av de drabbade miljöerna funnits på plats. Segmentering förbättrar cyberskyddet genom att begränsa hur långt och omfattande en attack kan spridas. Som ett exempel kan segmentering begränsa utbrott av skadlig kod till en mindre del av miljön, utan att system i andra delar av miljön påverkas.

Segmentering förbättrar cyberskyddet

I den digitala världen behöver man dela upp sin infrastruktur i sektioner, eller segment, för att inte riskera att drabbas av ett totalt haveri som en konsekvens av ett cyberangrepp. Men hur gör man det?

illumio Segmentering-pa-ratt-niva

Senaste innehållet - IT-Säkerhet