Contact by mail

När Ransomware går luftvägen

IT-Säkerhet

5 oktober 2023


Från digitala till fysiska tillgångar: När Ransomware går luftvägen

Digitaliseringen av vårt samhälle har skapat oändliga möjligheter och fördelar. Men med dessa möjligheter kommer också risker, särskilt när gränserna mellan digitala och fysiska tillgångar suddas ut. Tänk dig en situation där ett flygplan, med hundratals passagerare ombord, kapas digitalt i en ransomware-liknande attack. Kaparna kräver en lösensumma, inte för krypterad data, utan för människors liv.

Värdet av data kontra liv
I traditionella ransomware-scenarion är det värdefull data som hålls som gisslan. Men vad händer när det är människoliv på spel? Den grundläggande principen att ”aldrig betala lösensumman” blir betydligt svårare att upprätthålla. Data kan återskapas, säkerhetskopieras och skyddas, men ett människoliv är ovärderligt och oersättligt.

Komplexiteten i beslutsfattandet
Att fatta ett beslut i en sådan kris kräver mer än bara cybersäkerhetsprotokoll. Det handlar om etik, moral och ansvar. Även om det finns en stark argumentation mot betalning av lösensumma – att den finansierar kriminell verksamhet, riskerar upprepad utpressning, och sänder fel budskap – kan dessa argument verka otillräckliga när liv står på spel.

Framtidens förebyggande åtgärder
Denna futuristiska situation understryker vikten av att ständigt stärka vårt försvar. Eftersom teknik och kapningsmetoder ständigt utvecklas, måste vi ligga steget före. Flygbolag, tillverkare och regeringar måste samarbeta för att förhindra sådana potentiella hot. Förberedelse, utbildning och krisplanering blir allt viktigare.

Slutsats
När digitala angrepp tar fysisk form och riktar sig mot kritisk infrastruktur eller transporter, ställs vi inför nya och komplexa utmaningar. Även om principen ”aldrig betala lösensumman” har sitt värde, kan dess applicering bli ifrågasatt i ljuset av omedelbara mänskliga risker. Det understryker behovet av att inte bara reagera, utan att agera proaktivt och säkerställa att sådana hot aldrig blir en realitet.

Göran Walles
Cyber CTO, NetNordic

NetNordic SOC övervakar hela ditt nätverk och responderar på alla hot. Dygnet runt, året om, alla dagar på året, 24/7/365.

/svg>
 

Senaste innehållet - IT-Säkerhet