Contact by mail

Hur upptäcker du hot i din miljö?

IT-Säkerhet

23 november 2022


Hur kan du upptäcka hot i din miljö?

Det finns många olika lösningar som organisationer kan använda för att upptäcka cybersäkerhetshot i sina system. Men generellt sett är säkerhetsinformation och händelsehanteringssystem en bra plattform och ett verktyg för att upptäcka hot i din miljö. All inkommande data är korrelerad och analyserad av regler och intelligens som hjälper organisationer att identifiera hot, som till exempel skadlig programvara, eller någon annan taktik som hotaktörerna kan använda.

Vad är centraliserad logghantering?

Central Log Management är ett system som kombinerar all loggdata från nätverk, infrastruktur och applikationer till en enda plats för lagring och analys. Så varför behöver du ett centraliserat logghanteringssystem eller ett CLM-system? Det finns flera skäl, men den främsta anledningen är säkerheten. Vid eventuella säkerhetsincidenter vill man undersöka det snabbt och brett, och det är inte möjligt om man måste börja manuellt gå igenom alla loggar från hela sin IT-miljö. Och oftare tar hotaktörerna också bort loggarna från dina system, då är det nästan omöjligt att veta vad som hände. Istället kan du skicka alla loggar till vårt separerade och centraliserade logghanteringssystem.

Hur kan du proaktivt analysera hot med SIEM?

SIEM kan hitta alla säkerhetsincidenter i hela IT-miljön. När en potentiell säkerhetsincident upptäcks skickas en säkerhetsvarning ut till säkerhetsteamet och ber dem att undersöka och hitta de pågående intrångerna. Men du kan också använda SIEM i hotjakt för att upptäcka hot innan en varning utlöses. På så sätt förändrar hotjakten SIEM från ett reaktivt till proaktivt tillvägagångssätt. Hotjakt spårar aggressivt och eliminerar digitala attacker i företagsnätverk och minskar potentiell dataexponering och övergripande risk.

I NetNordic bedriver vi proaktiv ”threat hunting” med SIEM. Detta inkluderar djupgående övervakning och patchhantering. Själva SIEM-plattformen är ett komplext verktyg att driva, och här kommer våra säkerhetsexperter från vår NetNordic SOC in i bilden. Våra säkerhetsexperter kan hantera den frekventa justeringen för att hålla det flytande korrekt. I slutändan behöver du också en säkerhetsexpert för att analysera alla säkerhetsvarningar som du får och göra det 24/7 – NetNordic SOC kan hjälpa dig med allt detta och mer!

 

Senaste innehållet - IT-Säkerhet