Contact by mail

Förstärk ledningens roll inom cybersäkerhet

IT-Säkerhet

29 november 2023


Förstärk ledningens roll inom cybersäkerhet: Gratis verktygslåda till ledningen

Cybersäkerhet har aldrig varit mer avgörande än i dagens snabbt digitaliserande värld. I mina diskussioner med kunder, från tekniker till styrelserum, har jag sett ett gemensamt mönster: en brinnande vilja att integrera och förstå cybersäkerhet på alla nivåer, men en osäkerhet kring hur man faktiskt genomför detta. Som någon som brinner för detta ämne, har jag ofta betonat vikten av att både tekniker, säkerhetsexperter och ledningsgrupper utvecklar en djupare förståelse för varandras områden.

För tekniker betyder det att lära sig ”sälja in” säkerheten genom att förstå verksamhetens behov och utmaningar. Å andra sidan, påpekar jag ofta för ledningen att de bär det ultimata ansvaret – svarte petter – för riskbedömning, policies och skapandet av en säkerhetskultur. Jag brukar jämföra detta med att tala olika språk inom samma organisation. Därför har jag ibland tvingat tekniker att konsumera information riktad mot ledning, och vice versa, för att överbrygga denna språkbarriär.

Det är här UK:s National Cyber Security Centre (NCSC) kommer in i bilden med sin ”Cyber Security Toolkit for Boards”. Denna verktygslåda är inte bara relevant för brittiska företag, utan erbjuder universella insikter och metoder som kan tillämpas internationellt, inklusive i Sverige. Även om den kanske behöver anpassas för lokala behov, ger den en solid grund för alla som arbetar på ledningsnivå.

Vad innehåller då verktygslådan?

  1. Prioriterad investering: Den hjälper organisationer att identifiera och prioritera områden för cybersäkerhetsinvesteringar, vilket leder till en mer effektiv resursanvändning.
  2. Ökat förtroende: En stark cybersäkerhetsstrategi bygger förtroende hos kunder och aktieägare.
  3. Effektiv efterlevnad: Organisationer kan enklare uppfylla regulatoriska krav när cybersäkerhet är integrerat i verksamheten.

Hur ska vi använda den?

Verktygslådan är indelad i tre huvudsektioner:

  1. Skapa en säker miljö: Det handlar om att integrera cybersäkerhet i organisationen, utveckla en positiv säkerhetskultur och bygga expertis.
  2. Informationsdrivet beslutsfattande: Identifiera kritiska tillgångar och förstå de cyberhot som organisationen står inför.
  3. Riskhantering: Implementera effektiva cybersäkerhetsåtgärder och planera för cyberincidenter.

Som en passionerad förespråkare för cybersäkerhet på alla nivåer, uppmanar jag er att utforska UK NCSC:s ”Cyber Security Toolkit for Boards”. Denna verktygslåda är ett steg i rätt riktning att tala samma språk när det kommer till Cybersäkerhet.

Här är verktygslådan: https://www.ncsc.gov.uk/collection/board-toolkit

 

Senaste innehållet - IT-Säkerhet