Contact by mail

Epostsäkerhet

IT-Säkerhet

20 mars 2023


Epostsäkerhet – mer än en IT-utmaning

E-post är en av flera hotfaktorer som kan användas för att utföra olika typer av cyberattacker. Den är idag ansedd som den enskilt största hotfaktorn. Andra hotfaktorer kan inkludera social engineering, skadlig programvara (malware), nätverksattacker, webbsäkerhetssårbarheter och många andra.

E-post används ofta för att utföra attacker som phishing, spear phishing och business email compromise (BEC). Dessa attacker kan leda till förlust av känslig information, stöld av pengar eller förlust av förtroende från kunder eller andra affärspartners.

Det är därför viktigt att vidta lämpliga åtgärder för att skydda sig mot e-postbaserade hot, såsom att använda starka lösenord, aktivera tvåfaktorsautentisering, utbilda personalen om säkerhetsmedvetenhet och använda teknik som spamfilter och antivirusprogram.

Epostsäkerhet – mer än en IT-utmaning

NetNordic tillhandahåller lösningar för att utbilda personalen genom interaktiva övningar som phishing-simuleringar.

/svg>

Öka säkerheten för epost

E-postsäkerhet handlar om att skydda informationen som skickas och tas emot via e-post. Det finns flera sätt att öka säkerheten för e-postmeddelanden, inklusive:

  1. Användning av starka lösenord och tvåfaktorsautentisering för att skydda e-postkonton från obehörig åtkomst.
  2. Kryptering av e-postmeddelanden för att skydda informationen från avlyssning eller avlyssning av tredje part.
  3. Användning av säker e-postleverans som använder SSL/TLS-protokoll och andra säkerhetsåtgärder för att skydda e-postmeddelanden i överföringsprocessen.
  4. Träning av anställda för att känna igen och undvika phishing-attacker, som kan leda till obehörig åtkomst till e-postkonton.
  5. Regelbunden säkerhetsuppdatering av programvara och hårdvara som används för att skicka och ta emot e-postmeddelanden.

Säker Backup ur ett sakerhetsperspektiv

Epostsäkerhet Q&A

Vad är epostsäkerhet?

Epostsäkerhet är en samling av åtgärder som syftar till att skydda e-postmeddelanden och e-postkonton från obehörig åtkomst, avlyssning, manipulation eller skadliga angrepp. Epostsäkerhet handlar både om att skydda avsändarens och mottagarens e-postadresser och personliga information, samt att säkra själva innehållet i e-postmeddelanden.

Exempel på epostsäkerhetsåtgärder

– Användning av starka och unika lösenord för e-postkontot.
– Aktivering av tvåfaktorsautentisering för e-postkontot.
– Användning av säker e-postserver med krypteringsprotokoll, t.ex. Transport Layer Security (TLS) eller Secure Sockets Layer (SSL).
– Användning av krypterade e-postprogram eller webbgränssnitt som använder PGP eller S/MIME för att kryptera meddelanden.
– Undvikande av att öppna e-postmeddelanden från okända avsändare eller klicka på misstänkta länkar och bifogade filer.

Olika typerna av hot som utgör en risk för epostsäkerheten

Det finns många olika typer av hot som kan utgöra en risk för epostsäkerheten. Här är några av de vanligaste hoten:

Phishing: Detta är en form av bedrägeri där en angripare skickar ett e-postmeddelande som ser ut som det kommer från en pålitlig källa, som en bank eller ett företag. Målet är att få mottagaren att ange personlig information som kan användas för att stjäla identiteten.

Malware: Malware, eller skadlig programvara, kan skickas som en bilaga i en e-post eller länkad i e-postmeddelandet. Malware kan användas för att stjäla information, förstöra data eller ta kontroll över datorn.

Ransomware: Ransomware är en typ av malware som krypterar användarens filer och kräver en lösensumma för att de ska dekrypteras. Ransomware kan spridas via e-post eller andra metoder.

Spoofing: Spoofing är när en angripare manipulerar e-postadressen som används för att skicka ett e-postmeddelande för att få det att se ut som det kommer från en annan källa. Detta kan användas för att lura mottagaren att öppna e-posten och ge bort personlig information.

DDoS-attacker: DDoS (Distributed Denial of Service) attacker är när en angripare försöker överbelasta en e-postserver genom att skicka massor av falska e-postmeddelanden samtidigt.
Insiderhot: Insiderhot uppstår när någon inom en organisation använder sin auktorisation för att få obehörig tillgång till information eller system.

Social engineering: Social engineering är när en angripare försöker manipulera en användare att ge bort personlig information eller till och med tillgång till sitt e-postkonto genom att använda psykologiska metoder.

Vad är e-postkryptering?

E-postkryptering är en säkerhetsåtgärd som innebär att meddelanden krypteras så att bara den avsedda mottagaren kan läsa innehållet. Kryptering används för att skydda e-postmeddelanden från obehörig åtkomst och för att förhindra att känslig information avslöjas.

Det finns två huvudtyper av e-postkryptering: symmetrisk och asymmetrisk kryptering.
Symmetrisk kryptering använder samma nyckel för att kryptera och dekryptera meddelandet. Detta innebär att både avsändaren och mottagaren måste ha tillgång till samma nyckel för att kunna dekryptera meddelandet. Symmetrisk kryptering är snabb och effektiv men det kräver en säker överföring av nyckeln.

Asymmetrisk kryptering använder två olika nycklar: en offentlig nyckel och en privat nyckel. Den offentliga nyckeln kan delas med vem som helst och används för att kryptera meddelandet. Den privata nyckeln används för att dekryptera meddelandet och hålls säker av mottagaren. Asymmetrisk kryptering är mer säker än symmetrisk kryptering, men det är också långsammare och mer resurskrävande.

Vad är e-postfiltrering och anti-spam?

E-postfiltrering är en teknik som används för att sortera och hantera inkommande e-postmeddelanden på ett automatiserat sätt. Syftet med e-postfiltrering är att effektivisera hanteringen av e-post och minska mängden oönskad e-post som når mottagaren.

Anti-spam är en typ av e-postfiltrering som specifikt riktar sig mot oönskad e-post, eller ”spam”. Anti-spam-program använder en kombination av tekniker för att identifiera och blockera spam-meddelanden, inklusive att känna igen kända spam-meddelanden baserat på en databas över kända spam-meddelanden, använda algoritmer för att analysera innehållet i meddelandena och bedöma om de är spam eller inte, och att använda listor över kända skräppost-sändare och blockeringsregler för att stoppa meddelanden från dessa avsändare.

Vad är E-postautentisering?

E-postautentisering är en teknik som används för att verifiera att ett e-postmeddelande kommer från en betrodd avsändare och att det inte har manipulerats under överföringen. E-postautentisering innebär att specifika identifierare läggs till i e-postmeddelandet och i dess avsändaradress som används för att verifiera att meddelandet är legitimt.

Det finns flera standarder för e-postautentisering, inklusive SPF (Sender Policy Framework), DKIM (DomainKeys Identified Mail) och DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance). SPF fastställer vilka servrar som är auktoriserade att skicka e-post från en viss domän, medan DKIM använder en digital signatur för att verifiera att ett meddelande kommer från en specifik avsändare och inte har ändrats under överföringen. DMARC sammanför SPF och DKIM för att ge ytterligare skydd mot e-postbedrägeri.

Vilka säkerhetsutmaningar finns från mobil e-post?

Mobil e-post kan vara en säkerhetsrisk eftersom det innebär att data som är känslig och konfidentiell skickas och tas emot på en mobil enhet, som kan vara föremål för förlust eller stöld, eller kan komprometteras genom virus eller annan skadlig programvara.

Några säkerhetsutmaningar som är specifika för mobil e-post inkluderar:

Användning av osäkra trådlösa nätverk: Många mobilanvändare ansluter till offentliga trådlösa nätverk för att komma åt sin e-post. Men dessa nätverk är ofta osäkra och kan utsätta användare för olika typer av säkerhetsrisker, som exempelvis övervakning eller avlyssning.

Förlust eller stöld av mobila enheter: Om en mobil enhet som används för e-post går förlorad eller blir stulen, kan det leda till att konfidentiell information hamnar i fel händer.

Sårbarheter i mobil e-postapplikationer: Liksom andra typer av programvara kan även mobil e-postapplikationer ha sårbarheter som kan utnyttjas av hackare för att få åtkomst till e-postmeddelanden och andra data som finns på enheten.

Några åtgärder som kan vidtas för att säkra e-poståtkomst på mobila enheter inkluderar:

Användning av säkra trådlösa nätverk: Användare bör undvika att ansluta till osäkra trådlösa nätverk och istället använda säkra nätverk med krypterad kommunikation.

Aktivering av autolåsning: Mobilanvändare bör aktivera autolåsning på sina enheter för att förhindra obehörig åtkomst.

Användning av starka lösenord: Användare bör använda starka lösenord för att skydda sin e-post och andra känsliga data på mobil enhet.

Användning av mobil enhetshantering: Företag och organisationer kan använda mobil enhetshantering för att skydda företagsdata som finns på mobil enheter och genomföra säkerhetsåtgärder såsom att säkerställa att enheterna är uppdaterade med senaste säkerhetsuppdateringar.

Användning av tvåfaktorsautentisering: Användare bör använda tvåfaktorsautentisering för att förhindra obehörig åtkomst till e-post och andra känsliga data på mobil enhet.

2023 State of the Phish

Av alla länder i EMEA så är svenska organisationer mest sannolika (94%) att drabbas av en framgångsrik phishing attack, läs mer i Proofpoint, 2023 State of the Phish Report.

 

Senaste innehållet - IT-Säkerhet