Contact by mail
Den mänskliga brandväggen – Proofpoint Security Awareness Training thumbnail

Gå till filmen

Den mänskliga brandväggen – Proofpoint Security Awareness Training

IT-Säkerhet

15 september 2021


Den mänskliga brandväggen. Våra användare utsätts direkt för cyberhot och bedrägerier som tekniska skydd missar eller har svårt att hantera. Genom att vara medvetna och uppmärksamma kan användare bli en del av säkerhetsskyddet och hjälpa till att sluta cirkeln med tekniska skydd, för att förhindra lyckade intrång, läckor och bedrägerier.

Den mänskliga brandväggen och epostsäkerhet

Klientsäkerhet, endpoint-skydd, klientskydd och serverskydd

Historiken de senaste åren styrker faktumet att majoriteten av cyberattacker och problematik runt ransomware hade kunnat förhindrats – om rätt skydd funnits på plats på klienter och servrar.

NetNordic hjälper kunder i en allt ökande omfattning med problematiken att skydda servrar och klienter baserade på Windows, macOS, Linux, Chrome OS och Android. De inbyggda skydden och traditionella anti-virus påvisar sig dagligen ineffektiva (…till verkningslösa) mot dagens attacker.

För att lösningen skall stoppa dagens attacker krävs ett skydd mot både skadlig kod och utnyttjande av sårbarheter (Vulnerabilty Protection). Skyddet kan inte endast förlita sig på signaturer/hashvärden utan andra identifikationsmekanismer krävs.

Epostsäkerhet – för att skydda verksamhetens
kritiska data från avancerade eposthot

Epost är den i särklass största angreppsvektorn för cyberattacker och bedrägerier. Denna typ av bedrägerier ökar i lavinartad omfattning där traditionell anti-spam är ineffektiv till verkningslös. Hur skyddar du dig?

Senaste innehållet - IT-Säkerhet