Contact by mail
CyberTalk 60 Minutes avsnitt 1 (31 mars 2022) thumbnail

Gå till filmen

CyberTalk 60 Minutes avsnitt 1 (31 mars 2022)

IT-Säkerhet

1 april 2022


Kapprustningen genom Artificiell Intelligens kräver nya skyddsinsatser, då även cyberkriminella har upptäckt fördelarna med AI. Hur påverkar det oss? Vad är nästa drag? På samma sätt som AI används i finansiella tjänster för att upptäcka bedrägerier, används teknologin idag för att motverka cyberbrottslighet genom att identifiera beteendemönster som tyder på att något onormalt pågår. Tyvärr är cyberkriminella också medvetna om fördelarna med AI, och nya hot dyker upp som tillämpar tekniker med maskininlärning för effektiva Cyberangrepp. Detta gör AI ännu viktigare – eftersom det är det *enda* hoppet att motverka AI-drivna cyberattacker! Forskning påvisar att två tredjedelar av företagen nu tror att AI är nödvändigt för att identifiera och motverka kritiska cybersäkerhetshot, och nästan tre fjärdedelar av företagen använder eller testar AI för detta ändamål. Hur påverkar det oss? Vad är nästa drag?

Senaste innehållet - IT-Säkerhet