Contact by mail

Gå till filmen

CSAM – ett förbisett hot (9 nov 2023)

IT-Säkerhet

9 november 2023


I detta webinar kommer NetClean prata om vad risken med CSAM innebär från olika perspektiv, hur utvecklingen har sett ut över tid och varför det är ett hot som varje IT- och Säkerhetschef behöver ha på sin radar. Vi kommer också att gå in på hur NetNordics tjänst överbryggar ett befintlig säkerhetsglapp genom att identifiera avsiktliga handlingar som kan äventyra din organisations tillgångar genom att verka som en röd flagg och försäkring.

Senaste innehållet - IT-Säkerhet