Contact by mail

Molnsäkerhet

IT-Säkerhet

16 mars 2023


Molnsäkerhet handlar om att skydda data och applikationer som lagras och körs i molnet från olika säkerhetshot och risker. Molnsäkerhet är viktigt eftersom molnet är en gemensam plattform som används av många organisationer och användare, vilket innebär att det finns en ökad risk för säkerhetsintrång och datastölder.

För att uppnå molnsäkerhet används olika tekniker och lösningar, inklusive:

  • Kryptering: Kryptering är en teknik som används för att skydda data genom att omvandla den till en oläslig form som bara kan avkodas med rätt nyckel. Kryptering används för att skydda data som lagras i molnet och när den överförs mellan molntjänster och användare.
  • Accesskontroll: Accesskontroll används för att begränsa åtkomsten till molnet och säkerställa att endast auktoriserade användare har tillgång till data och applikationer. Detta görs genom att använda autentiseringstekniker som lösenord, tvåfaktorsautentisering och biometriska uppgifter.
  • Säkerhetskopiering och återställning: Säkerhetskopiering och återställning används för att säkerställa att data och applikationer i molnet kan återställas vid en incident eller katastrof, som en cyberattack eller en naturkatastrof.
  • Säkerhetsövervakning: Säkerhetsövervakning används för att övervaka molnet och identifiera säkerhetsrisker och hot. Detta görs genom att använda säkerhetsanalys och loggningstekniker för att identifiera avvikelser och möjliga attacker.
  • Molnleverantörer och tjänstleverantörer: Molnleverantörer och tjänstleverantörer har en viktig roll i att säkerställa molnsäkerhet. De tillhandahåller säkerhetsfunktioner och tjänster som kryptering, accesskontroll, säkerhetsövervakning och säkerhetskopiering.

Sammanfattningsvis handlar
molnsäkerhet om

… att skydda data och applikationer som lagras och körs i molnet från olika säkerhetshot och risker genom användning av olika tekniker och lösningar, samt genom samarbete mellan molnleverantörer och användare.

/svg>

Vi hjälper dig på din molnresa

På pappret är publika molnet ofta mycket säkrare än on-prem. Att lagra data och köra appar på externa servrar ändrar karaktären på de cyberhot du möter, här krävs olika och ofta helt nya kunskaper.

Publika moln kan ha hög säkerhet på grund av deras skala och specialiserade fokus på säkerhet. Till exempel kan publika moln erbjuda avancerad brandväggsskydd, DDoS-skydd och användning av säkerhetsstandarder som PCI DSS eller SOC 2. De kan också ha dedikerade team som hanterar säkerhet dygnet runt och uppdaterar säkerhetsprotokoll kontinuerligt.

Däremot kan on-premises lösningar ha fördelar när det gäller säkerhet eftersom de kan ge organisationen mer kontroll över sina egna data och system. Det kan vara lättare att säkerhetskopiera data, och organisationen har full kontroll över vem som har åtkomst till data.

Sammanfattningsvis kan det sägas att publika moln kan erbjuda hög säkerhet, men det är viktigt att implementera säkerhetsåtgärder och följa bästa praxis för molnanvändning. On-premises lösningar kan också vara säkra, men det är viktigt att ha en välplanerad och effektiv säkerhetsstrategi.

Molnsäkerhet_2a (1000x)

Vi tar itu med säkerhetsproblem ur olika perspektiv oavsett om det rör sig om cloud-native, hybrid eller multimoln.

Johan Tungström, Hybrid Cloud Infrastructure, NetNordic

Molnsäkerhet Q&A

Vad är molnsäkerhet?

Molnsäkerhet är en uppsättning metoder, teknologier och strategier som syftar till att skydda molninfrastruktur, data, applikationer och användare mot säkerhetshot i molnet.

Vad handlar molnsäkerhet om?

Molnsäkerhet handlar om att säkerställa integritet, tillgänglighet och konfidentialitet av data och system som lagras och behandlas i molnet. Detta inkluderar att skydda molnplattformar och applikationer mot attacker, dataintrång, sabotage, skadlig kod och andra hot som kan uppstå när man använder molntjänster.

Vad innefattar molsäkerhet?

Molnsäkerhet innefattar också att skydda användarnas identiteter och tillgångar, att upprätthålla efterlevnad av lagar och regler som gäller för företagets verksamhet och att hantera riskerna i samband med molntjänster.
Molnsäkerhet är en viktig fråga eftersom molntjänster blir alltmer populära och används för att lagra och behandla känslig och värdefull data. Företag och organisationer måste därför vidta åtgärder för att säkerställa att deras molntjänster är säkra och skyddade mot alla möjliga säkerhetsrisker.

Hybrid Cloud Infrastructure

Hybrid Cloud Infrastructure hänvisar till en blandad dator-, lagrings- och tjänstemiljö som består av lokal infrastruktur, privata molntjänster och ett offentligt moln – med orkestrering mellan de olika plattformarna. Att använda en kombination av offentliga moln, lokal datoranvändning och privata moln i ditt datacenter innebär att du har en hybrid molninfrastruktur.

VMware-Konsulter_web_2-918x1024
 

Senaste innehållet - IT-Säkerhet