Contact by mail

Brist på cyberkunskap: En tyst krissignal för framtidens säkerhet

IT-Säkerhet

22 november 2023


Brist på cyberkunskap: En tyst krissignal för framtidens säkerhet

I en värld där cyberrymden blir alltmer integrerad i varje aspekt av vårt liv, framträder utmaningarna i cybersäkerhetsbranschen tydligare än någonsin. ISC2 Cybersecurity Workforce Study 2023 avslöjar en brådskande verklighet: ett växande kunskapsgap, behovet av att investera i befintliga medarbetare och vikten av tidigt stöd från utbildningsinstitutioner.

Kunskapsgapet i fokus: Enligt rapporten ser 75% av cybersäkerhetsexpeter det nuvarande hotlandskapet som det mest utmanande de senaste fem åren. Denna ökade risknivå beror delvis på bristen på erfarna cybersäkerhetsexperter, vilket skapar en riskfylld situation där företag kämpar för att hålla jämna steg med den ständigt utvecklande hotbilden. Endast 52% av dessa proffs tror att deras organisation har de verktyg och människor som krävs för att svara på cybersäkerhetsincidenter under de kommande två till tre åren. Dessutom indikerar studien ett globalt personalgap på omkring 4 miljoner cybersäkerhetsexpeter, vilket understryker den kritiska bristen på kvalificerad arbetskraft.

Investering i befintlig personal: Rapporten understryker vikten av fortbildning och certifieringar. Genom att investera i våra nuvarande team, inte bara utrustar vi dem med verktyg för att hantera dagens hot, utan vi förbereder dem också för framtidens utmaningar. Detta är inte bara en investering i individer utan i hela vår branschs framtid.

Stöd från utbildningsinstitutioner: Vi måste börja tidigare. Studien understryker behovet av att integrera cybersäkerhetsutbildning redan i skolorna. Genom att bygga upp en stark grund från början, kan vi säkra en stadig ström av kvalificerad arbetskraft som är redo att möta och hantera morgondagens säkerhetsutmaningar.

Rusta upp er cyberkunskap: Vilka steg kan ditt företag eller organisation ta för att stödja nödvändig kunskap inom cybersäkerhet? Är ni outsourcade, hur ställer ni krav och granskar era partners för att säkerställa adekvat skydd?

Vi står inför ett kritiskt ögonblick i cybersäkerhetens historia. Det är dags för ledare i såväl den privata som offentliga sektorn att erkänna och agera på det faktum att cybersäkerhetsarbetet behöver mer stöd. Genom att investera i kunskap och människor kan vi bygga en starkare, mer motståndskraftig framtid för cybersäkerhet.

För mer information, läs den fullständiga ISC2 Cybersecurity Workforce Study 2023.

 

Senaste innehållet - IT-Säkerhet