Contact by mail

Attack Surface Management

IT-Säkerhet

27 april 2023


Attack Surface Management –
betrakta ditt digitala fotavtryck genom attackerarens ögon

IT-miljöer förändras ständigt och är dynamiska. Nya applikationer, infrastruktur och data läggs ofta till utan säkerhetsteamets vetskap, vilket utökar attackytan utan att följa säkerhetspolicyer. Så hur bekämpar du riskerna i din miljö? Ett mycket bra sätt är att betrakta ditt digitala fotavtryck genom attackerarens ögon, vilket är vad NetNordic ASM-aaS erbjuder.

För att förstå vad Attack Surface Management är och varför det är nödvändigt så är det viktigt att reflektera över hur moderna företag har utvecklats med internet. För tjugo år sedan hade de flesta organisationer inte så många tillgångar exponerade mot för internet, och de flesta av dem fanns på servrar lokalt hos organisationen. Antalet tillgångar inom en organisation var vanligtvis litet, så de var inte svåra att hålla reda på och hantera. Vid den tiden fanns det relativt få sårbarheter, så att hantera detta var också en hanterbar uppgift. Detta betydde att du i princip kunde med en brandvägg, ett antivirus och en sårbarhetsscanner kunde känna dig relativt trygg att du hade bra skydd och översikt över dina digitala system.

Digitaliseringen har dramatiskt förändrat sättet vi använder internet idag i våra företag. Utvecklare skapar ständigt nya webbplatser och applikationer för nya affärsobjektiv. Marknadsförare använder tredjeparts-skript och tjänster på webbplatser för att förbättra användarupplevelsen och rapporteringen. Till skillnad från tidigare så är de flesta data som hostas på molntjänster som AWS och Microsoft Azure. Nu när organisationer har hundratals, om inte tusentals, tillgångar som är exponerade mot internet är det extremt svårt att hålla reda på de ständiga förändringarna och se till att det är säkert. För en angripare kan varje ansluten tillgång tjäna som en väg in till känslig information, över åren har vissa angripare framgångsrikt använt dessa för att bryta sig in i även de mest tungt finansierade organisationerna med omfattande säkerhetsresurser.

Så innan vi kan förstå hotbilden så måste vi först definiera själva attackytan. Attackytan är samlingen av varje internet-exponerad tillgång som är associerad med ett företag som, om den inte är ordentligt säkrad, kan ge angripare inträdesvägar för att få åtkomst till känslig data. Tillgångar är saker som webbapplikationer, servrar, nätverk, brandväggar, tredjepartsverktyg och certifikat. Med andra ord utgör allt som exponeras utanför brandväggen eller via brandväggen en attackyta som en angripare kan använda för att bryta sig in i ett företag. Så Attack Surface Management är ett metodiskt sätt att hålla reda på alla internet-exponerade tillgångar i ett företag, för att identifiera svagheter som kan göra det sårbart för en attack.

Attack Surface Management handlar om att identifiera alla våra exponeringspunkter samt visualisera potentiella sårbarheter som kan utnyttjas av cyberangripare för att få obehörig åtkomst till en organisations nätverk eller system.

Webinar

Lyssna på vårt inspelade webinar där du får veta mer om Attack Surface Management och vår tjänst. Att betrakta ditt digitala fotavtryck genom attackerarens ögon, vilket är vad NetNordic ASM-aaS erbjuder.

  • Vad ingår i tjänsten?
  • Vad kommer ASM-aas-tjänsten att identifiera?

Attack Surface Management (webinar)_8 juni 2023_beskuren2

ASM-aaS från NetNordic

Attack Surface Management – As-a-Service från NetNordic. En effektiv hantering av attackytan är avgörande för att säkerställa säkerheten och motståndskraften hos en organisations nätverk och system, särskilt i dagens snabbt föränderliga hotbild.

Exempel på en surface attack?

En surface attack är en typ av cybersäkerhetsattack som riktar sig mot en öppen och synlig yta på en systemkomponent eller applikation. Här är några exempel på surface attacks:

1. SQL-injektion: Denna attack involverar införandet av skadlig kod i en SQL-fråga, vilket gör det möjligt för angriparen att få obehörig åtkomst till känslig data i databasen.

2. Cross-Site Scripting (XSS): Denna attack sker när en angripare lägger till skadlig kod på en webbsida, vilket gör det möjligt för dem att stjäla information från användare som besöker sidan.

3. Brute force-attack: En brute force-attack involverar att en angripare använder en automatisk process för att gissa lösenordet till en användares konto, genom att systematiskt testa olika kombinationer av tecken tills lösenordet hittas.

4. DDoS-attack: En DDoS-attack (Distributed Denial of Service) syftar till att överbelasta en server eller nätverk med en enorm mängd trafik från flera olika källor, vilket gör att systemet blir otillgängligt för användarna.

5. Man-in-the-middle attack: Denna attack involverar en angripare som infiltrerar kommunikationen mellan två parter och ändrar eller stjäl information som skickas mellan dem.

Vad menas med attackyta?

Attackyta (eng. attack surface) avser de potentiella sätt som en angripare kan utnyttja för att få obehörig åtkomst eller skada ett system eller en applikation. Attackytan är alltså det samlade antalet sårbarheter och sätt som en angripare kan ta sig in i ett system, exempelvis genom felaktig konfiguration, säkerhetsbrister eller bristfälliga rutiner för autentisering och auktorisering.

Attackytan kan variera beroende på typen av system eller applikation, dess funktioner och användningssätt. En större attackyta innebär att det finns fler sätt att attackera systemet eller applikationen, vilket gör det mer sårbart för attacker och ökar risken för en lyckad attack. Därför är det viktigt att identifiera och minimera attackytan genom att implementera säkerhetsåtgärder och följa bästa praxis inom cybersäkerhet.

Vad är Attack Surface Management?

Attack Surface Management (ASM) är en process som innebär att identifiera, analysera och minimera attackytan för ett system eller en applikation. Målet är att minska antalet sårbarheter och potentiella sätt som en angripare kan utnyttja för att få obehörig åtkomst eller skada systemet.

ASM omfattar flera olika aktiviteter, inklusive:

Identifiering av attackytan: Detta inkluderar att kartlägga systemets eller applikationens funktioner, gränssnitt, dataflöden, autentiseringsmetoder, tredjepartsintegrationer och andra faktorer som kan påverka säkerheten.

Sårbarhetsbedömning: Genom att genomföra sårbarhetsbedömningar kan man identifiera kända sårbarheter och potentiella hot mot systemet eller applikationen.

Prioritering av sårbarheter: När sårbarheter har identifierats kan man bedöma deras allvarlighetsgrad och prioritera åtgärder för att minska risken.

Implementering av säkerhetsåtgärder: ASM inkluderar också implementering av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att minska attackytan, såsom konfiguration av brandväggar, uppdateringar av programvara, autentiseringsmetoder, säkerhetskopieringar och andra säkerhetsrutiner.

 

Senaste innehållet - IT-Säkerhet