Contact by mail

AI, cybersäkerhet och vår gemensamma framtid

IT-Säkerhet

27 december 2023


Reflektioner och framtidsspaning:

AI, cybersäkerhet och vår gemensamma framtid

När vi nu stänger boken om 2023 och öppnar ett nytt kapitel för 2024, är det en tid för både reflektion och framtidsspaning. Det gångna året har markerat en viktig vändpunkt inom teknologin, speciellt när det gäller artificiell intelligens (AI). AI har övergått från att vara en futuristisk idé till att bli en integrerad del av vårt dagliga liv och arbete.

I min roll som rådgivare inom cybersäkerhet på NetNordic, har jag bevittnat hur AI:s framsteg inte bara är spännande utan också utmanande. Detta år har varit ett bevis på att AI-tåget definitivt har lämnat stationen. Som individer och organisationer måste vi nu aktivt förkovra oss i AI och förstå hur det kommer att forma vår framtid.

Jag uppmanar alla, särskilt inom IT och cybersäkerhet, att ta sig tid att utforska och reflektera över AI:s inverkan. Det är viktigt att vi förstår både dess potential och de risker som följer med dess användning. Om man inte var man ska börja sin förkovran brukar jag tipsa om boken ”I ❤AI : Hur du tar tillvara magin med AI” av Arash Gilan.

Vårt arbete på NetNordic omfattar ett helhetsgrepp inom cyberförsvar, där vi betonar fyra nyckelområden: Cybermedvetenhet, tekniska preventiva skydd, övervakning och respons (SOC), samt robust backup och återställningskapacitet. Kanske enkelt att säga, men förmågorna behöver ofta rustas i något eller alla områden. Jag avser fortsätta skriva mina korta veckoartiklar som alla refererar till helhetsgreppet på ett eller annat sätt.

Ett av årets verkliga höjdpunkter var vårt Technology University i Uppsala, där futuristen Matthew Griffin gav en tankeväckande inblick i framtiden med AI. Griffins perspektiv och insikter är ovärderliga när vi förbereder oss för morgondagens utmaningar. Om ni inte hade möjlighet att närvara finns hans presentation tillgänglig online.

Inför 2024 är jag ivrig att fortsätta denna resa. Vi planerar bland annat ett ”CyberTalk 60 Minutes”-evenemang där vi kommer att diskutera hur vi kan möta de digitala hot som Griffin belyste. Vi kommer även köra ett Technology University under hösten 2024 – vi öppnar för anmälan under mars.

I en tid av globala utmaningar, är det viktigare än någonsin att vi alla bidrar från vårt eget håll. Genom att omfamna AI och dess möjligheter, och samtidigt vara medvetna om och förberedda på de risker som kommer med ny teknologi, kan vi göra en positiv skillnad. Låt oss tillsammans bygga en tryggare och mer upplyst digital framtid.

Göran Walles
Cyber CTO, NetNordic

 

Senaste innehållet - IT-Säkerhet