Contact by mail

AI-assistenter inom cybersäkerhet

IT-Säkerhet

25 oktober 2023


AI-assistenter inom cybersäkerhet: En ny era, men människan är fortfarande central

En av de tydligaste trenderna inom cybersäkerhetsindustrin är införandet av AI-assistenter, eller ”co-pilots” som de ibland kallas. Jag tror jättemycket på detta, men det kommer givetvis ett men i slutet på artikeln.

AI-drivna säkerhetsassistenter beskrivs på en rad olika sätt beroende på tillverkaren. Vissa framhäver deras generativa förmågor, medan andra understryker hur de kan bearbeta hotdata i realtid, utvärdera risker på några minuter, och avsevärt minska den tid som säkerhetsteam spenderar på falsklarm eller repetitiva uppgifter.

Microsoft Security Copilot är tillgänglig i en förhandsversion, många nischade säkerhetstillverkare har redan hunnit lansera säkerhetsassistenter. Det är viktigt att notera att hela sektorn flyttar i denna riktning. Från lösningar som förutser kundens behov och komprimerar analystimmar till sekunder, till de som integrerar AI djupt i deras kärnplattformar för att hjälpa till att prioritera kritiska sårbarheter och generera nya indikatorer på attacker.

Men medan dessa AI-assistenter och co-pilots marknadsförs aggressivt som en revolutionerande lösning för cybersäkerhet, bör vi inte glömma en central komponent: människan. Även om AI kan snabba upp beslutsfattandet, identifiera dolda hot och enkelt hantera en mängd komplexa uppgifter, är det människans insikt, förståelse och förmåga att tänka kritiskt som kommer att vara avgörande för att navigera i den ständigt föränderliga landskapet av cybersäkerhet.

Framtiden för cybersäkerhet kräver, som några har påpekat, ett tätt samarbete mellan människa och maskin för att hantera hastigheten, volymen och den avancerade sofistikeringen hos motståndarna. Det är uppenbart att AI kommer att spela en central roll i detta, men den mänskliga faktorn kommer att förbli oumbärlig.

Så, medan vi välkomnar dessa spännande tekniska framsteg, bör vi också värdera och investera i mänsklig expertis och utbildning. Efter allt, i striden för att hålla våra digitala lösningar säkra, kommer den mänskliga faktorn alltid att vara vår mest värdefulla resurs.

Göran Walles
Cyber CTO, NetNordic

 

Senaste innehållet - IT-Säkerhet