Contact by mail

10 livscitat och 10 cybercitat

IT-Säkerhet

7 februari 2024


Morgan Freeman: En källa till inspiration och vägledning

10 livscitat och 10 cybercitat

Om du någonsin behöver en dos inspiration och visdom, kan det vara klokt att ta en titt på några av Morgan Freemans citat. Mannen är en legend och ikon för alla generationer.

Det är väl känt att Morgan Freeman inte nådde sin masspopularitet förrän han var i 50-årsåldern. Hans karriär är ett klassiskt exempel på uthållighet som leder till framgång. Hans liv är en inspirerande historia och han har använt sitt inflytande för att röra människor med sin visdom. Därför har jag sammanställt en lista över citat som säkerligen ingen opponerar sig emot.

 1. ”Du kan inte ta åt dig äran för talang; du kan bara ta åt dig äran för att använda den.”
 2. ”Om du lever ett liv av sken, är ditt liv inte värt något förrän du gör något som utmanar din verklighet.”
 3. ”Jag kan säga att livet har varit gott mot mig. Har varit och är bra. Så jag tror att min uppgift är att vara bra mot det. Så hur är du bra mot livet? Du lever det.”
 4. ”Jag säger alltid till mina barn att om du lägger dig ner kommer folk att gå över dig. Men om du fortsätter kämpa, om du fortsätter gå, kommer någon alltid, alltid att ge dig en hand. Alltid. Men du måste fortsätta dansa, du måste fortsätta röra på fötterna.”
 5. ”Låt aldrig stolthet vara din ledande princip. Låt dina prestationer tala för dig.”
 6. ”Så länge du känner dig som ett offer är du ett.”
 7. ”Det bästa sättet att garantera en förlust är att ge upp.”
 8. ”Förlåtelse befriar själen, den tar bort rädslan.”
 9. ”Om ditt liv visar sig vara bra och du har en enorm mängd tur i ditt liv, är det en bra sak att vända sig om och låta det fungera för andra.”
 10. ”Att lära sig att vara stilla, att verkligen vara stilla och låta livet hända – den stillheten blir till en strålglans.”

Även om jag inte kan gå i god för källautenticiteten, det vill säga att det verkligen är Freeman som har skrivit alla dessa citat, är jag övertygad att alla åldrar kan hämta visdom och inspiration genom att titta på Morgan Freemans liv. Mannen är en stor förespråkare för vänlighet och jämlikhet.

Nu ska vi göra ett experiment och sätta detta i en Cybersecuritykontext.

Låt oss testa ett antal Cybercitat skrivna med inspiration av Morgan Freeman.

 1. ”Du kan inte ta åt dig äran för säkerhet; du kan bara ta åt dig äran för att skydda den.”

Detta citat påminner oss om att säkerhet inte är en passiv prestation utan ett pågående åtagande. Det räcker inte med att erkänna nödvändigheten av cybersäkerhet; vi måste aktivt vidta åtgärder för att skydda våra digitala liv. Precis som vi låser våra dörrar på natten för att säkra våra hem måste vi införa robusta cybersäkerhetsåtgärder för att försvara oss mot cyberhot.

 1. ”Om du lever i en digital illusion är din säkerhet inte värd något förrän du skyddar den från verkliga hot.”

Att leva i den digitala tidsåldern kan ibland skapa en falsk känsla av säkerhet. Vi måste komma ihåg att vår online-existens är mycket verklig, liksom hoten som lurar i cyberspace. Cybersäkerhet är inte en illusion; det är en nödvändighet. Det handlar om att skydda våra digitala identiteter, ekonomisk information och personliga data från konkreta och potentiellt förödande cyberattacker.

 1. ”Jag kan säga att cybersäkerhet är avgörande för mig. Har varit och är avgörande. Så jag tror att min plikt är att skydda den. Hur skyddar du cybersäkerhet? Du prioriterar den.”

Våra digitala liv är lika viktiga som våra fysiska liv. Att erkänna cybersäkerhetens avgörande roll är första steget mot effektivt skydd. Att prioritera cybersäkerhet innebär att investera i medvetenhet, utbildning och genomförande av säkerhetsbästa praxis. Det handlar om att medvetet fatta beslut för att säkra vår digitala värld.

 1. ”Jag säger alltid till mitt team att om du förblir passiv kommer sårbarheter att utnyttja dig. Men om du fortsätter anpassa dig, om du fortsätter att säkra, kommer någon alltid, alltid att hjälpa dig. Alltid. Men du måste fortsätta försvara, du måste fortsätta att säkra dina system.”

Cybersäkerhet är en pågående kamp som kräver ständig vaksamhet. Passiva tillvägagångssätt till säkerhet lämnar oss sårbara för attacker. Genom att kontinuerligt anpassa oss till nya hot och genomföra starka säkerhetsåtgärder minskar vi vår sårbarhet. Cybersäkerhetsgemenskapen är alltid där för att hjälpa, men vi måste ta ledningen i att försvara våra system.

 1. ”Låt aldrig självgodhet vara din ledande princip. Låt dina cybersäkerhetspraxis tala för din motståndskraft.”

Självgodhet är fienden till cybersäkerhet. Det är lätt att bli slapp när det inte har varit några nyliga hot eller brott, men detta kan leda till katastrof. Vår cybersäkerhetspraxis bör återspegla vårt åtagande för motståndskraft. Istället för att vänta på att en incident inträffar, låt oss visa vår hängivenhet genom proaktiva säkerhetsåtgärder.

 1. ”Jag måste påminna mig själv om att vissa hot är för allvarliga för att ignoreras. Konsekvenserna är helt enkelt för betydande. Och när de slår till, gläder den del av dig som vet att det var klokt att förbereda sig.”

Vissa cyberhot är helt enkelt för allvarliga för att bortse ifrån. Cyberattacker kan ha förödande konsekvenser, både personligt och yrkesmässigt. Genom att erkänna hotens potentiella påverkan och förbereda oss kan vi agera snabbt och effektivt när de inträffar.

 1. ”Cybersäkerhet erbjuder dig inga löften överhuvudtaget, så det är mycket lätt att bli ett offer för cyberbrott. Men det är bra att vara skyddad.”

Cybersäkerhet ger inga garantier, men det minskar avsevärt risken att bli offer för cyberbrott. Skydd är långt överlägset sårbarhet. Att investera i medvetenhet om cybersäkerhet och säkerhetsåtgärder är ett klokt beslut som lönar sig med sinnesfrid och digital säkerhet.

 1. ”En av de saker du alltid kan lita på – detta är en av sanningarna i den digitala eran, och du hörde det först härifrån – är att det vi bestämmer oss för att vilja *säkra* är vad vi måste *skydda*.”

Våra digitala tillgångar är bara så säkra som de ansträngningar vi lägger ner för att skydda dem. Oavsett om det handlar om personlig information, ekonomisk information eller känslig företagsinformation, dikterar våra beslut att säkra dessa tillgångar deras säkerhet.

 1. ”Vi människor är mer oroade över bekvämlighet än över säkerhet.”

I den snabbt föränderliga digitala världen prioriterar bekvämlighet ofta över säkerhet. Det är dock avgörande att hitta en balans. Medan bekvämlighet är värdefull bör vi se till att den inte äventyrar vår säkerhet. Att implementera säkra praxis behöver inte vara besvärligt; det finns användarvänliga lösningar tillgängliga.

 1. ”Vägen till orubblig cybersäkerhet ligger i ständig tillväxt, där vi förvandlar sårbarheter till möjligheter till förbättring.”

Cybermotståndskraft uppnås inte genom stagnation utan genom kontinuerlig tillväxt och anpassning. Istället för att frukta sårbarheter kan vi använda dem som möjligheter att stärka vår cybersäkerhet. Genom att lära av våra misstag och utveckla våra försvarsmekanismer blir vi mer motståndskraftiga inför de nya hoten som dyker upp.

10 livscitat och 10 cybercitat – Låt citaten inspirera oss att prioritera cybersäkerhet, kom gärna med förslag på fler och ännu bättre citat så kompilerar jag ihop ett dokument.

Fortsätt vara Cyberfriska så ses vi nästa onsdag igen!

Göran Walles
Cyber CTO, NetNordic

 

Senaste innehållet - IT-Säkerhet