Contact by mail
28 september 2023

Kommuner är måltavlor för cyberattacker

Kommunerna är särskilt utsatta för riskerna med digitaliseringen då de även ansvarar för många andra samhällsviktiga funktioner. En cyberattack kan därför resultera i stora samhälleliga effekter. En viktig komponent i säkerhetsarbetet är ”Disaster Recovery Plan” – för att kunna återställa korrekt och tillförlitlig data som inte är manipulerad eller förstörd efter en IT-attack – för att snabbt kunna få i gång verksamheten igen. Delta på vårt webinar där vi bland annat gästas av Johan Lundqvist, Vallentuna kommun som berättar om hur dem har planerat för backup och möjligheten till snabb, effektiv och säker återställning med data lagrat på flera ställen.

0

dagar

0

timmar

0

minuter

0

sekunder

Webinar
28 september 2023
08:30 - 09:30

Det är inte längre en fråga om en kommun eller region
kommer att blir utsatt för en IT-attack – utan snarare när

Kommunerna är särskilt utsatta för riskerna med digitaliseringen då de även ansvarar för många andra samhällsviktiga funktioner. En cyberattack kan därför resultera i stora samhälleliga effekter. Känslig information som patientjournaler, information om elever, utredningar etc kan bli förstörd eller stulen och i vissa fall publicerad offentligt. Även stora lösensummor kan krävas för att kommunen ska få tillbaka stulen information eller kunna använda sina datorer, servrar och andra IT-system.

En viktig komponent i säkerhetsarbetet är ”Disaster Recovery Plan” – för att kunna återställa korrekt och tillförlitlig data som inte är manipulerad eller förstörd efter en IT-attack – för att snabbt kunna få i gång verksamheten igen.

Vår erfarenhet, som även understöds av publicerad information och rapporter, är att
det ofta tar flera dagar upp till flera veckor innan verksamheter som har blivit utsatta för
attacker har kunnat återgå till normal drift.

NetNordic levererar lösningar där det tar från ett par timmar upp till några dagar innan
verksamheten är tillbaka i full drift. Lösningen förstärker även förmågan att upptäcka
pågående attacker i ett tidigt skede.

Delta på vårt webinar där vi bland annat gästas av Johan Lundqvist, Vallentuna kommun som berättar om hur dem har planerat för backup och möjligheten till snabb, effektiv och säker återställning med data lagrat på flera ställen.

Delta på webinaret – Kommuner är måltavlor för cyberattacker


Boka in er på vårt webinar som går av stapeln den 28 september kl 08:30 – 09:30.

NetNordic håller webinaret tillsammans med sin samarbetspartner Cohesity.